skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Campana, Gianluca xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Set size manipulations reveal the boundary conditions of perceptual ensemble learning

Chetverikov, Andrey ; Campana, Gianluca ; Kristjánsson, Árni

Vision research, November 2017, Vol.140, pp.144-156 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1878-5646 ; PMID: 28987926 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.visres.2017.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building ensemble representations: How the shape of preceding distractor distributions affects visual search.(Report)

Chetverikov, Andrey ; Campana, Gianluca ; Kristjansson, Arni

Cognition, 2016, Vol.153, p.196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2016.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing crowding by weakening inhibitory lateral interactions in the periphery with perceptual learning

Maniglia, Marcello ; Pavan, Andrea ; Cuturi, Luigi F ; Campana, Gianluca ; Sato, Giovanni ; Casco, Clara

PloS one, 2011, Vol.6(10), pp.e25568 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22065990 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of online transcranial random noise stimulation and perceptual learning in the improvement of visual functions in mild myopia.(Report)

Camilleri, Rebecca ; Pavan, Andrea ; Campana, Gianluca

Neuropsychologia, 2016, Vol.89, p.225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2016.06.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of first- and second-order coherent motion in blindsight.(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Pavan, Andrea ; Alexander, Iona ; Campana, Gianluca ; Cowey, Alan

Experimental Brain Research, Oct 1, 2011, Vol.214(2), p.261(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of first- and second-order coherent motion in blindsight.(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Pavan, Andrea ; Alexander, Iona ; Campana, Gianluca ; Cowey, Alan

Experimental Brain Research, Oct 1, 2011, Vol.214(2), p.261(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where perception meets memory: a review of repetition priming in visual search tasks

Kristjánsson, Arni ; Campana, Gianluca

Attention, perception & psychophysics, January 2010, Vol.72(1), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-393X ; PMID: 20045875 Version:1 ; DOI: 10.3758/APP.72.1.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid learning of visual ensembles

Chetverikov, Andrey ; Campana, Gianluca ; Kristjánsson, Árni

Journal of vision, 01 February 2017, Vol.17(2), pp.21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 28245500 Version:1 ; DOI: 10.1167/17.2.21

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origin of the audiovisual bounce inducing effect: a TMS study

Maniglia, Marcello ; Grassi, Massimo ; Casco, Clara ; Campana, Gianluca

Neuropsychologia, June 2012, Vol.50(7), pp.1478-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 22414590 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.02.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illusory Contours over Pathological Retinal Scotomas

De Stefani, Elisa ; Pinello, Luisa ; Campana, Gianluca ; Mazzarolo, Monica ; Casco, Clara

PLoS One, Oct 2011, Vol.6(10), p.e26154 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0026154

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attention modulates psychophysical and electrophysiological response to visual texture segmentation in humans

Casco, Clara ; Grieco, Alba ; Campana, Gianluca ; Corvino, Maria Pia ; Caputo, Giovanni

Vision research, August 2005, Vol.45(18), pp.2384-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6989 ; PMID: 15979464 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (4)
 4. 2012đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Campana, Gianluca
 2. Campana, G.
 3. Casco, C
 4. Casco, Clara
 5. Pavan, Andrea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...