skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Callen, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence and risk preference experimental evidence from Afghanistan

Callen, Michael ; Isaqzadeh, Mohammed ; Long, James D ; Sprenger, Charles

The American economic review, 2014, Vol.104(1), pp. 123-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional Corruption and Election Fraud: Evidence from a Field Experiment in Afghanistan

Callen, Michael ; Long, James D

The American Economic Review, Jan 2015, Vol.105(1), pp.354-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.20120427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Working Men Rebel? Insurgency and Unemployment in Afghanistan, Iraq, and the Philippines

Berman, Eli ; Callen, Michael ; Felter, Joseph ; Shapiro, Jacob

The Journal of Conflict Resolution, Aug 2011, Vol.55(4), p.496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Do Defaults Affect Behavior? Experimental Evidence from Afghanistan

Blumenstock, Joshua ; Callen, Michael ; Ghani, Tarek

The American Economic Review, Oct 2018, Vol.108(10), pp.2868-2901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.20171676

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence and Risk Preference: Experimental Evidence from Afghanistan

Callen, Michael ; Isaqzadeh, Mohammad ; Long, James ; Sprenger, Charles

The American Economic Review, Jan 2014, Vol.104(1), pp.123-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.104.1.123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violence and election fraud: evidence from Afghanistan

Weidman, Nils B. ; Callen, Michael

British Journal of Political Science, Jan, 2013, Vol.43(1), p.53-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1234

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Do Defaults Affect Behavior? Experimental Evidence from Afghanistan

Blumenstock, Joshua ; Callen, Michael ; Ghani, Tarek

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elections and Government Legitimacy in Afghanistan

Berman, Eli ; Callen, Michael ; Gibson, Clark ; Long, James D

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (3)
 4. 2015đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Callen, Michael
 2. Callen, M
 3. Long, James D
 4. Long, James
 5. Isaqzadeh, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...