skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: International Cooperation xóa Tác giả/ người sáng tác: Buss, Paulo Marchiori xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health and health diplomacy

Buss, Paulo Marchiori

Cadernos de saude publica, January 2013, Vol.29(1), pp.8-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1678-4464 ; PMID: 23370019 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health and health diplomacy

Buss, Paulo Marchiori ; Leal, Maria Do Carmo

Cadernos de saude publica, December 2009, Vol.25(12), pp.2540-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1678-4464 ; PMID: 20191145 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazilian international cooperation in health in the era of SUS

Buss, Paulo Marchiori

Ciencia & Saude Coletiva, 2018, Vol.23(6), p.1881(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1413-8123 ; DOI: 10.1590/1413-81232018236.05172018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and development in BRICS countries

Buss, Paulo Marchiori ; Ferreira, José Roberto ; Hoirisch, Claudia

Saúde e Sociedade, 01 June 2014, Vol.23(2), pp.390-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1984-0470 ; E-ISSN: 1984-0470 ; DOI: 10.1590/S0104-12902014000200004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saúde na Agenda de Desenvolvimento pós-2015 das Nações Unidas.
Health in the post-2015 United Nations Development Agenda

Buss, Paulo Marchiori ; Magalhães, Danielly De Paiva ; Setti, Andréia Faraoni Freitas ; Gallo, Edmundo ; Franco Netto, Francisco De Abreu ; Machado, Jorge Mesquita Huet ; Buss, Daniel Forsin

Cadernos de saude publica, December 2014, Vol.30(12), pp.2555-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1678-4464 ; PMID: 26247985 Version:1 ; DOI: 10.1590/0102-311XAT011214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buss, Paulo Marchiori
  2. Buss, Pm
  3. Buss, P.M.
  4. Paulo Marchiori Buss
  5. Buss, Paulo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...