skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Burns, Tom xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leverage and other informal pressures in community psychiatry in England

Canvin, Krysia ; Rugkåsa, Jorun ; Sinclair, Julia ; Burns, Tom

International Journal of Law and Psychiatry, March 2013, Vol.36(2), pp.100-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-2527 ; E-ISSN: 1873-6386 ; DOI: 10.1016/j.ijlp.2013.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient, psychiatrist and family carer experiences of community treatment orders: qualitative study

Canvin, Krysia ; Rugkåsa, Jorun ; Sinclair, Julia ; Burns, Tom

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2014, Vol.49(12), pp.1873-1882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-7954 ; E-ISSN: 1433-9285 ; DOI: 10.1007/s00127-014-0906-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CTOs: what is the state of the evidence?

Rugkåsa, Jorun ; Dawson, John ; Burns, Tom

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2014, Vol.49(12), pp.1861-1871 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-7954 ; E-ISSN: 1433-9285 ; DOI: 10.1007/s00127-014-0839-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coercion and compulsion in mental healthcare—An international perspective

Molodynski, Andrew ; Turnpenny, Lucinda ; Rugkåsa, Jorun ; Burns, Tom ; Moussaoui, Driss

Asian Journal of Psychiatry, April 2014, Vol.8, pp.2-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-2018 ; E-ISSN: 1876-2026 ; DOI: 10.1016/j.ajp.2013.08.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of leverage in community mental health: Ethical guidance for practitioners

Dunn, Michael ; Sinclair, Julia MA ; Canvin, Krysia J ; Rugkåsa, Jorun ; Burns, Tom

International Journal of Social Psychiatry, December 2014, Vol.60(8), pp.759-765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7640 ; E-ISSN: 1741-2854 ; DOI: 10.1177/0020764013519083

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community treatment orders: clinical and social outcomes, and a subgroup analysis from the OCTET RCT

Rugkåsa, J. ; Molodynski, A. ; Yeeles, K. ; Vazquez Montes, M. ; Visser, C. ; Burns, T.

Acta Psychiatrica Scandinavica, May 2015, Vol.131(5), pp.321-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-690X ; E-ISSN: 1600-0447 ; DOI: 10.1111/acps.12373

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived coercion and the therapeutic relationship: a neglected association?

Sheehan, Kathleen Ann ; Burns, Tom

Psychiatric services (Washington, D.C.), May 2011, Vol.62(5), pp.471-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-9700 ; PMID: 21532071 Version:1 ; DOI: 10.1176/ps.62.5.pss6205_0471

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospitalisation and compulsion: the research agenda

Burns, Tom ; Rugkåsa, Jorun

The British journal of psychiatry : the journal of mental science, August 2016, Vol.209(2), pp.97-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1472-1465 ; PMID: 27482036 Version:1 ; DOI: 10.1192/bjp.bp.116.181297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Involuntary outpatient treatment for mental health problems in Switzerland: A literature review

Morandi, Stéphane ; Burns, Tom

International Journal of Social Psychiatry, November 2014, Vol.60(7), pp.695-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7640 ; E-ISSN: 1741-2854 ; DOI: 10.1177/0020764013513439

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coercion and compulsion in community mental health care

Molodynski, Andrew ; Rugkåsa, Jorun ; Burns, Tom

British Medical Bulletin, 2010, Vol. 95(1), pp.105-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1420 ; E-ISSN: 1471-8391 ; DOI: 10.1093/bmb/ldq015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressures to adhere to treatment: observations on 'leverage' in English mental healthcare

Zigmond, Tony

The British journal of psychiatry : the journal of mental science, August 2011, Vol.199(2), pp.90-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1472-1465 ; PMID: 21804143 Version:1 ; DOI: 10.1192/bjp.bp.111.091876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What does being on a community treatment orders entail? A 3-year follow-up of the OCTET CTO cohort

Rugkåsa, Jorun ; Yeeles, Ksenija ; Koshiaris, Constantinos ; Burns, Tom

Social psychiatry and psychiatric epidemiology, April 2017, Vol.52(4), pp.465-472 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1433-9285 ; PMID: 27816998 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00127-016-1304-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community treatment orders

Rugkåsa, Jorun ; Burns, Tom

Psychiatry, 2009, Vol.8(12), pp.493-495

ISSN: 1476-1793 ; DOI: 10.1016/j.mppsy.2009.09.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2012  (2)
 4. 2013đến2014  (6)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Burns, Tom
 2. Burns, T
 3. Rugkåsa, Jorun
 4. Rugkåsa, J.
 5. Rugkasa, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...