skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living Theory

Burawoy, Michael

Contemporary Sociology, 1 November 2013, Vol.42(6), pp.779-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnographic fallacies: reflections on labour studies in the era of market fundamentalism

Burawoy, Michael

Work, Employment & Society, 1 June 2013, Vol.27(3), pp.526-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09500170 ; E-ISSN: 14698722

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Currents in Marxist Theory

Burawoy, Michael

The American Sociologist, 1 February 1978, Vol.13(1), pp.50-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031232 ; E-ISSN: 19364784

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...