skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Buehler, R xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Binary millisecond pulsar discovery via gamma-ray pulsations.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Pletsch, H ; Guillemot, L ; Fehrmann, H ; Allen, B ; Kramer, M ; Aulbert, C ; Ackermann, M ; Ajello, M ; de Angelis, A ; Atwood, W ; Baldini, L ; Ballet, J ; Barbiellini, G ; Bastieri, D ; Bechtol, K ; Bellazzini, R ; Borgland, A ; Bottacini, E ; Brandt, T;

Science, Dec 7, 2012, Vol.338(6112), p.1314(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The imprint of the extragalactic background light in the gamma-ray spectra of blazars.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Ackermann, M ; Ajello, M ; Allafort, A ; Schady, P ; Baldini, L ; Ballet, J ; Barbiellini, G ; Bastieri, D ; Bellazzini, R ; Blandford, R ; Bloom, E ; Borgland, A ; Bottacini, E ; Bouvier, A ; Bregeon, J ; Brigida, M ; Bruel, P ; Buehler, R ; Buson, S;

Science, Nov 30, 2012, Vol.338(6111), p.1190(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fermi detection of a luminous [gamma]-ray pulsar in a globular cluster.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

The Fermi Lat Collaboration;

Science, Nov 25, 2011, Vol.334(6059), p.1107(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cocoon of freshly accelerated cosmic rays detected by Fermi in the Cygnus superbubble.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Ackermann, M ; Ajello, M ; Allafort, A ; Baldini, L ; Ballet, J ; Barbiellini, G ; Bastieri, D ; Belfiore, A ; Bellazzini, R ; Berenji, B ; Blandford, R ; Bloom, E ; Bonamente, E ; Borgland, A ; Bottacini, E ; Brigida, M ; Bruel, P ; Buehler, R ; Buson, S;

Science, Nov 25, 2011, Vol.334(6059), p.1103(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safer Cycling Through Improved Infrastructure

Pucher, John ; Buehler, Ralph

American Journal of Public Health, Dec 2016, Vol.106(12), pp.2089-2091 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00900036 ; DOI: 10.2105/AJPH.2016.303507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of gamma rays from a starburst Galaxy.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

The Hess Collaboration ; Acero, F.;

Science, Nov 20, 2009, Vol.326(5956), p.1080(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Walking and Cycling Safety: Recent Evidence From High-Income Countries, With a Focus on the United States and Germany

Buehler, Ralph ; Pucher, John

American Journal of Public Health, Feb 2017, Vol.107(2), pp.281-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00900036 ; DOI: 10.2105/AJPH.2016.303546

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walking and Cycling to Health: A Comparative Analysis of City, State, and International Data

Pucher, John ; Buehler, Ralph ; Bassett, David ; Dannenberg, Andrew

American Journal of Public Health, Oct 2010, Vol.100(10), pp.1986-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00900036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walking and Cycling in the United States, 2001-2009: Evidence From the National Household Travel Surveys

Pucher, John ; Buehler, Ralph ; Merom, Dafna ; Bauman, Adrian

American Journal of Public Health, 2011, Vol.101(S1), pp.S310-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00900036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlates of the Built Environment and Active Travel: Evidence from 20 US Metropolitan Areas

Le, Huyen ; Buehler, Ralph ; Hankey, Steve

Environmental Health Perspectives (Online), Jul 2018, Vol.126(7) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1289/EHP3389

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (3)
 4. 2012đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Buehler, R
 2. Buehler, Ralph
 3. Morselli, A.
 4. Germani, S.
 5. Barbiellini, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...