skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Brubaker, Rogers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative perspective

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 21 June 2017, Vol.40(8), pp.1191-1226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1294700

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, race, and nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, Annual, 2009, Vol.35, p.21(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and nationalism: four approaches

Brubaker, Rogers

Nations and Nationalism, January 2012, Vol.18(1), pp.2-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2011.00486.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, 2009, Vol.35, p.21-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-070308-115916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, 1 January 2009, Vol.35, pp.21-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism.(Author abstract)(Report)

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, Annual, 2009, Vol.35, p.21(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

The American Sociologist, 2010, Vol.41(4), pp.375-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1232 ; E-ISSN: 1936-4784 ; DOI: 10.1007/s12108-010-9107-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

Toàn văn sẵn có

9
Populism and nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Populism and nationalism

Brubaker, Rogers

Nations and Nationalism, 04/29/2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12522

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the name of the nation: reflections on nationalism and patriotism1

Brubaker, Rogers

Citizenship Studies, 01 June 2004, Vol.8(2), pp.115-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-1025 ; E-ISSN: 1469-3593 ; DOI: 10.1080/1362102042000214705

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Myths and misconceptions in the study of nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myths and misconceptions in the study of nationalism

Brubaker, Rogers

The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, pp.272-306

ISBN: 9780521633246 ; ISBN: 9780521633666 ; ISBN: 0521633249 ; ISBN: 0521633664 ; E-ISBN: 9780511897559 ; E-ISBN: 0511897553 ; DOI: 10.1017/CBO9780511897559.013

Toàn văn không sẵn có

12
Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Brubaker, Rogers;

ISBN: 9780521572248 ; ISBN: 9780521576499 ; ISBN: 052157224X ; ISBN: 0521576490 ; E-ISBN: 9780511558764 ; E-ISBN: 0511558767 ; DOI: 10.1017/CBO9780511558764

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalizing states revisited: projects and processes of nationalization in post-Soviet states

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2011, Vol.34(11), pp.1785-1814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.579137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic and Nationalist Violence

Brubaker, Rogers ; Laitin, David D.

Annual Review of Sociology, 1998, Vol.241(1), p.423-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: 10.1146/annurev.soc.24.1.423

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transborder Membership Politics in Germany and Korea

Brubaker, Rogers ; Kim, Jaeeun

European Journal of Sociology, 2011, Vol.52(1), pp.21-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975611000026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic and nationalist violence

Brubaker, Rogers ; Laitin, David

Annual Review of Sociology, 1998, Vol.24, pp.423-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115

Toàn văn sẵn có

17
Grounds for Difference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grounds for Difference

Brubaker, Rogers

ISBN: 9780674743960 ; E-ISBN: 9780674425293

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collective identities and nationalism -- The End of the Soviet Empire by Helene Carrere d'Encausse and translated by Franklin Philip / The Post-Soviet Nations: Perspectives on the Demise of the USSR edited by Alexander J. Motyl

Brubaker, Rogers

Contemporary Sociology, Vol.22(4), p.514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalizing states in the old 'New Europe' - and the new

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 01 April 1996, Vol.19(2), pp.411-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1996.9993918

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aftermaths of Empire and the unmixing of peoples: Historical and comparative perspectives

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 01 April 1995, Vol.18(2), pp.189-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1995.9993861

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (9)
 2. 1997đến2003  (15)
 3. 2004đến2008  (12)
 4. 2009đến2014  (17)
 5. Sau 2014  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (36)
 2. Bình xét khoa học  (16)
 3. Sách  (6)
 4. Book Chapters  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brubaker, Rogers
 2. Brubaker, R.
 3. Rogers Brubaker
 4. Feischmidt, Margit
 5. Fox, Jon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...