skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Brisch J. H xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Masonry : materials, testing, and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masonry : materials, testing, and applications

Brisch J. H; Francis H. L; Nelson R. L; Symposium on Masonry: Materials, Testing, and Applications (1998 : Nashville, Tenn.)

West Conshohocken, PA : ASTM, 1999 - (693 MAS 1999) - ISBN080312600X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nelson R. L
  2. Francis H. L
  3. Symposium on Masonry: Materials Testing and Applications
  4. Brisch J. H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...