skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Bresser-Pereira, Luiz Carlos xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nacionalismo no centro e na periferia do capitalismo

Bresser-Pereira, Luiz Carlos

Estudos Avançados, 01 April 2008, Vol.22(62), pp.171-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9592 ; DOI: 10.1590/S0103-40142008000100012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brasil, sociedade nacional-dependente

Bresser-Pereira, Luiz Carlos

Novos Estudos - CEBRAP, 01 July 2012, Issue 93, pp.101-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-5403 ; DOI: 10.1590/S0101-33002012000200008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O conceito de desenvolvimento do ISEB rediscutido

Bresser-Pereira, Luiz Carlos

Dados, January 2004, Vol.47(1), pp.49-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4588 ; DOI: 10.1590/S0011-52582004000100002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, nation-state and catching up

Bresser-Pereira, Luiz Carlos

Brazilian Journal of Political Economy, 01 December 2008, Vol.28(4), pp.557-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1809-4538 ; DOI: 10.1590/S0101-31572008000400002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empresariado industrial, democracia e poder político

Bresser-Pereira, Luiz Carlos ; Diniz, Eli

Novos Estudos - CEBRAP, January 2009, Issue 84, pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-5403 ; DOI: 10.1590/S0101-33002009000200006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital and organization in technobureaucratic capitalism

Bresser-Pereira, Luiz

Tempo Social, 2014, Vol.26(2), pp.165-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01032070 ; DOI: 10.1590/S0103-20702014000200010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...