skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Male xóa Tác giả/ người sáng tác: Brenner, Eli xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visuomotor adaptation: how forgetting keeps us conservative

Van Der Kooij, Katinka ; Brenner, Eli ; Van Beers, Robert J ; Smeets, Jeroen B J

PloS one, 2015, Vol.10(2), pp.e0117901 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25723763 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposing sequence learning in a double-step task.(Research Article)(Report)

Oostwoud Wijdenes, Leonie ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B. J.

Experimental Brain Research, June, 2016, Vol.234(6), p.1701(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; DOI: 10.1007/s00221-016-4566-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correcting for Visuo-Haptic Biases in 3D Haptic Guidance

Van Beek, Femke E ; Kuling, Irene A ; Brenner, Eli ; Bergmann Tiest, Wouter M ; Kappers, Astrid M L

PloS one, 2016, Vol.11(7), pp.e0158709 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27438009 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0158709

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensorimotor priors in nonstationary environments

Narain, Devika ; Van Beers, Robert J ; Smeets, Jeroen B J ; Brenner, Eli

Journal of neurophysiology, March 2013, Vol.109(5), pp.1259-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1522-1598 ; PMID: 23235999 Version:1 ; DOI: 10.1152/jn.00605.2012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing the moment of impact in fast human movements

Brenner, Eli ; Van Dam, Maarten ; Berkhout, Stef ; Smeets, Jeroen B J

Acta psychologica, September 2012, Vol.141(1), pp.104-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6297 ; PMID: 22864313 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.actpsy.2012.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaze when reaching to grasp a glass

Voudouris, Dimitris ; Smeets, Jeroen B J ; Fiehler, Katja ; Brenner, Eli

Journal of vision, 01 August 2018, Vol.18(8), pp.16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 30167674 Version:1 ; DOI: 10.1167/18.8.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Throwing darts: timing is not the limiting factor

Smeets, Jeroen B J ; Frens, Maarten A ; Brenner, Eli

Experimental brain research, May 2002, Vol.144(2), pp.268-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 12012165 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why are the digits' paths curved vertically in human grasping movements?

Verheij, Rebekka ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, January 2013, Vol.224(1), pp.59-68 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 23283419 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-012-3288-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Center or side: biases in selecting grasp points on small bars

Paulun, Vivian C ; Kleinholdermann, Urs ; Gegenfurtner, Karl R ; Smeets, Jeroen B J ; Brenner, Eli

Experimental brain research, July 2014, Vol.232(7), pp.2061-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 24639066 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-014-3895-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in curvature between constrained and unconstrained goal-directed movements to haptic targets

Van Der Graaff, Marieke C W ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, November 2014, Vol.232(11), pp.3445-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 25008040 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-014-4030-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grasping and hitting moving objects

Schot, Willemijn D ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, August 2011, Vol.212(4), pp.487-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 21667040 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-011-2756-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing with delays does not transfer across sensorimotor tasks

De La Malla, Cristina ; López-Moliner, Joan ; Brenner, Eli

Journal of vision, 09 October 2014, Vol.14(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 25301016 Version:1 ; DOI: 10.1167/14.12.8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Errors in visuo-haptic and haptic-haptic location matching are stable over long periods of time

Kuling, Irene A ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Acta psychologica, May 2016, Vol.166, pp.31-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6297 ; PMID: 27043253 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.actpsy.2016.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector and position coding in goal-directed movements

Van Der Graaff, Marieke C W ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, March 2017, Vol.235(3), pp.681-689 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 27858127 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-016-4828-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and fine-tuned corrections when the target of a hand movement is displaced

Oostwoud Wijdenes, Leonie ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, October 2011, Vol.214(3), pp.453-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 21874536 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-011-2843-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why does an obstacle just below the digits' paths not influence a grasping movement while an obstacle to the side of their paths does?

Verheij, Rebekka ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, January 2014, Vol.232(1), pp.103-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 24105597 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-013-3723-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-hand coupling is not the cause of manual return movements when searching

Liesker, Hanneke ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, March 2010, Vol.201(2), pp.221-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 19816680 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-009-2032-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grasping trapezoidal objects

Kleinholdermann, Urs ; Brenner, Eli ; Franz, Volker H ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, July 2007, Vol.180(3), pp.415-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 17310376 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hitting a target is fundamentally different from avoiding obstacles

Aivar, M Pilar ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Vision research, May 2015, Vol.110(Pt B), pp.166-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1878-5646 ; PMID: 25454701 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.visres.2014.10.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous adaptation of the thumb and index finger of the same hand to opposite prism displacements

Schot, Willemijn D ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Journal of neurophysiology, 15 June 2014, Vol.111(12), pp.2554-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1522-1598 ; PMID: 24671537 Version:1 ; DOI: 10.1152/jn.00326.2013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2009  (5)
 3. 2010đến2011  (3)
 4. 2012đến2014  (8)
 5. Sau 2014  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brenner, Eli
 2. Brenner, E
 3. Smeets, J.B.J.
 4. Smeets, Jeroen B.J.
 5. Smeets, Jbj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...