skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Brady James E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Guide Chemistry : The Study of Matter and Its Changes

Brady James E.; Holum John R

N.Y. : John Wiley &Sons, Inc , 1996 - (540 BRA 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry, the study of matter and its changes, James E. Brady, John R. Holum : Student solutions manual

Kenney Michael.; Brady James E; Gaus Paul L; Gaus Paul L

New York ; Chichester : Wiley, c1996. - (540 KEN 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : the study of matter and its changes

Brady James E.; Holum John R

New York ; Chichester : Wiley, c1996. - (540 BRA 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
General chemistry /cJames E.Brady
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry /cJames E.Brady

Brady James E.

New York : Wiley, c1990. - (540 BRA 1990) - ISBN0471517992

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Chemistry : matter and its changes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : matter and its changes

Brady James E.; Russell Joel W; Holum John R

New York : Wiley, ©2000. - (543 BRA 2000) - ISBN0471358754

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descriptive chemistry of the elements

Brady James E.; Brady James E; Holum John R

New York ; Chichester : Wiley, 1996. - (540 BRA 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partition

Brady James E

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nail remover

Brady James E

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stud

Brady James E

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (6)
 2. Sáng chế  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. German  (2)
 3. Vietnamese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brady James E
 2. Holum John R
 3. Gaus Paul L
 4. Russell Joel W
 5. Kenney Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...