skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Internet xóa Tất cả các phiên bản Boulos, Maged N Kamel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web GIS in practice X: a Microsoft Kinect natural user interface for Google Earth navigation

Tripathy Aalap ; Montero Julio ; Walker Cory ; Blanchard Bryan J ; Kamel Boulos Maged N ; Gutierrez-Osuna Ricardo

International Journal of Health Geographics, 01 July 2011, Vol.10(1), p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-072X ; E-ISSN: 1476-072X ; DOI: 10.1186/1476-072X-10-45

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web GIS in practice V: 3-D interactive and real-time mapping in Second Life

Burden David ; Boulos Maged

International Journal of Health Geographics, 01 November 2007, Vol.6(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-072X ; E-ISSN: 1476-072X ; DOI: 10.1186/1476-072X-6-51

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing the National Library for Health Skin Conditions Specialist Library

Williams Hywel C ; Boulos Maged ; Grindlay Douglas

BMC Dermatology, 01 April 2005, Vol.5(1), p.4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-5945 ; E-ISSN: 1471-5945 ; DOI: 10.1186/1471-5945-5-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web GIS in practice VII: stereoscopic 3-D solutions for online maps and virtual globes

Boulos, Maged ; Robinson, Larry

International Journal of Health Geographics, 2009, Vol.8, p.59 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1476-072X-8-59

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web GIS in practice VIII: HTML5 and the canvas element for interactive online mapping

Boulos, Maged ; Warren, Jeffrey ; Gong, Jianya ; Yue, Peng

International Journal of Health Geographics, 2010, Vol.9, p.14 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1476-072X-9-14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How smartphones are changing the face of mobile and participatory healthcare: an overview, with example from eCAALYX

Boulos, Maged N Kamel ; Wheeler, Steve ; Tavares, Carlos ; Jones, Ray

BioMedical Engineering OnLine, 2011, Vol.10, p.24-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1475-925X ; DOI: 10.1186/1475-925X-10-24 ; PMCID: 3080339 ; PMID: 21466669

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location-based health information services: a new paradigm in personalised information delivery

Boulos, Maged N Kamel

International Journal of Health Geographics, 2003, Vol.2, p.2-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-072X ; DOI: 10.1186/1476-072X-2-2 ; PMCID: 149402 ; PMID: 12556243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2006  (1)
 3. 2007đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Boulos, Maged N Kamel
 2. Boulos, Maged
 3. Boulos Maged
 4. Boulos, Mnk
 5. Boulos, M.N.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...