skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: American Society for Microbiology (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Clinical Microbiology xóa Tác giả/ người sáng tác: Bouchara, Jean-Philippe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Medically Important Candida and Non-Candida Yeast Species by an Oligonucleotide Array

Leaw, Shiang Ning ; Chang, Hsien Chang ; Barton, Richard ; Bouchara, Jean-Philippe ; Chang, Tsung Chain

Journal of Clinical Microbiology, 2007, Vol. 45(7), p.2220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 17507521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Medically Important Yeast Species by Sequence Analysis of the Internal Transcribed Spacer Regions

Leaw, Shiang Ning ; Chang, Hsien Chang ; Sun, Hsiao Fang ; Barton, Richard ; Bouchara, Jean-Philippe ; Chang, Tsung Chain

Journal of Clinical Microbiology, 2006, Vol. 44(3), p.693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 16517841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chang , Tsung Chain
  2. Barton, Richard
  3. Bouchara, Jean-Philippe
  4. Chang, TC
  5. Leaw, Shiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...