skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Chủ đề: Knowledge Acquisition xóa Cơ sở dữ liệu: KESLI (ACM Digital Library) xóa Tác giả/ người sáng tác: Blythe, Jim xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case-based reasoning for procedure learning by instruction

Blythe, Jim ; Russ, Thomas

Proceedings of the 13th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2008, pp.301-304

ISBN: 9781595939876 ; ISBN: 1595939873 ; DOI: 10.1145/1378773.1378815

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task learning by instruction in tailor

Blythe, Jim

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.191-198

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040874

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blythe, Jim
  2. Blythe, J.
  3. Russ, Thomas
  4. Russ, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...