skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Blakesley, Elizabeth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Bias and the Discovery Layer

Blakesley, Elizabeth

The Journal of Academic Librarianship, May 2016, Vol.42(3), pp.191-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; E-ISSN: 1879-1999 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2016.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asked and Answered

Blakesley, Elizabeth

The Journal of Academic Librarianship, July 2015, Vol.41(4), pp.367-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; E-ISSN: 1879-1999 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2015.06.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

If an Editorial Board Resigns in the Forest

Blakesley, Elizabeth

The Journal of Academic Librarianship, January 2016, Vol.42(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; E-ISSN: 1879-1999 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2015.12.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Help Wanted: Navigating the Vagaries of the Job Search

Blakesley, Elizabeth

The Journal of Academic Librarianship, March 2015, Vol.41(2), pp.121-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; E-ISSN: 1879-1999 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2015.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading the Fine Print

Blakesley, Elizabeth

The Journal of Academic Librarianship, November 2015, Vol.41(6), pp.711-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; E-ISSN: 1879-1999 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2015.10.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lots of Copies Makes for Lots of Copies

Blakesley, Elizabeth

The Journal of Academic Librarianship, September 2015, Vol.41(5), pp.531-531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; E-ISSN: 1879-1999 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2015.08.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking Back to Look Ahead

Blakesley, Elizabeth

The Journal of Academic Librarianship, May 2015, Vol.41(3), pp.227-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; E-ISSN: 1879-1999 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2015.04.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Constraints of Practice, or We Work in Libraries, That's Why We Can't Do Research

Blakesley, Elizabeth

The Journal of Academic Librarianship, November 2016, Vol.42(6), pp.635-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; E-ISSN: 1879-1999 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2016.10.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Editorial

Blakesley, Elizabeth

The Journal of Academic Librarianship, January 2015, Vol.41(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; E-ISSN: 1879-1999 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2014.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blakesley, Elizabeth
  2. Blakesley, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...