skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bjola, Corneliu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keeping the Arctic 'Cold': The Rise of Plurilateral Diplomacy?

Bjola, Corneliu

Global Policy, Nov, 2013, Vol.4(4), p.347(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital diplomacy – the state of the art

Bjola, Corneliu

Global Affairs, 26 May 2016, Vol.2(3), p.297-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2334-0460 ; E-ISSN: 2334-0479 ; DOI: 10.1080/23340460.2016.1239372

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethics of secret diplomacy: a contextual approach

Bjola, Corneliu

Journal of Global Ethics, 22 November 2013, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9626 ; E-ISSN: 1744-9634 ; DOI: 10.1080/17449626.2013.858761

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy as world disclosure: A fractal theory of crisis management

Bjola, Corneliu

The British Journal of Politics and International Relations, May 2016, Vol.18(2), pp.335-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1481 ; E-ISSN: 1467-856X ; DOI: 10.1111/1467-856X.12076

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keeping the Arctic ‘Cold’: The Rise of Plurilateral Diplomacy?

Bjola, Corneliu

Global Policy, November 2013, Vol.4(4), pp.347-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics

Bjola, Corneliu ; Kornprobst, Markus

ISBN10: 0415688205 ; ISBN10: 0415688213 ; ISBN13: 9780415688208 ; ISBN13: 9780415688215 ; E-ISBN10: 0203774965 ; E-ISBN13: 9780203774960

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting digital diplomacy right: what quantum theory can teach us about measuring impact

Bjola, Corneliu

Global Affairs, 26 May 2016, Vol.2(3), p.345-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2334-0460 ; E-ISSN: 2334-0479 ; DOI: 10.1080/23340460.2016.1239388

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robin Markwica: Emotional Choices. How the Logic of Affect Shapes Coercive Diplomacy.(Book review)

Bjola, Corneliu

European Review of International Studies, 2018, Vol.5(2), p.102(3)

ISSN: 2196-6923 ; DOI: 10.3224/eris.v5i2.17

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Putnam’s two-level game theory in the digital age: domestic digital diplomacy and the Iran nuclear deal

Bjola, Corneliu ; Manor, Ilan

Cambridge Review of International Affairs, 02 January 2018, Vol.31(1), p.3-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-7571 ; E-ISSN: 1474-449X ; DOI: 10.1080/09557571.2018.1476836

Toàn văn không sẵn có

10
Digital Diplomacy: Theory and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Diplomacy: Theory and Practice

Corneliu Bjola ; Marcus Holmes

ISBN10: 1138843806 ; ISBN10: 1138843822 ; ISBN13: 9781138843806 ; ISBN13: 9781138843820 ; E-ISBN10: 1315730847 ; E-ISBN13: 9781315730844

Toàn văn không sẵn có

11
Secret Diplomacy: Concepts, Contexts and Cases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secret Diplomacy: Concepts, Contexts and Cases

Corneliu Bjnd Stuart Murray

ISBN10: 1138999350 ; ISBN13: 9781138999350 ; E-ISBN10: 1315658399 ; E-ISBN13: 9781315658391

Toàn văn không sẵn có

12
Revisiting Putnam’s two-level game theory in the digital age: domestic digital diplomacy and the Iran nuclear deal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Putnam’s two-level game theory in the digital age: domestic digital diplomacy and the Iran nuclear deal

Bjola, Corneliu ; Manor, Ilan

Cambridge Review of International Affairs, 01/02/2018, Vol.31(1), pp.3-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-7571 ; E-ISSN: 1474-449X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09557571.2018.1476836

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy in the Digital Age

Bjola, Corneliu ; Cassidy, Jennifer ; Manor, Ilan

April 2019, Vol.14(1-2), pp.83-101

ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: 10.1163/1871191X-14011032

Toàn văn không sẵn có

14
Public Diplomacy in the Digital Age
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy in the Digital Age

Bjola, Corneliu ; Cassidy, Jennifer ; Manor, Ilan

The Hague Journal of Diplomacy, 04/22/2019, Vol.14(1-2), pp.83-101

E-ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/1871191X-14011032

Toàn văn không sẵn có

15
Robin Markwica: Emotional Choices. How the Logic of Affect Shapes Coercive Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robin Markwica: Emotional Choices. How the Logic of Affect Shapes Coercive Diplomacy

Bjola, Corneliu

ERIS – European Review of International Studies, 1/25/2019, Issue 2-2018, pp.102-104

ISSN: 21966923 ; E-ISSN: 21967415 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3224/eris.v5i2.17

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic Challenges in a Crisis World

Bjola, Corneliu ; Constantinou, Costas M

The Hague Journal of Diplomacy, January 2015, Vol.10(1), pp.1-3

ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: 10.1163/1871191X-12341291

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Enmity and Friendship in World Politics: The Case for a Diplomatic Approach

Bjola, Corneliu

The Hague Journal of Diplomacy, 2013, Vol.8(1), pp.1-20

ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: 10.1163/1871191X-12341242

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic Ethics

Bjola, Corneliu

The SAGE Handbook of Diplomacy

ISBN: 978-1-4739-5913-2

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic Leadership in Times of International Crisis: The Maverick, the Congregator and the Pragmatist

Bjola, Corneliu

The Hague Journal of Diplomacy, January 2015, Vol.10(1), pp.4-9

ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: 10.1163/1871191X-12341300

Toàn văn không sẵn có

20
Diplomatic Challenges in a Crisis World
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic Challenges in a Crisis World

Bjola, Corneliu ; Constantinou, Costas M.

The Hague Journal of Diplomacy, 01/27/2015, Vol.10(1), pp.1-3

E-ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/1871191X-12341291

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (5)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (12)
 5. Sau 2016  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (16)
 2. Sách  (3)
 3. Mục từ tham khảo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bjola, Corneliu.
 2. Bjola, C
 3. Manor, Ilan
 4. Constantinou, Costas M
 5. Holmes, Marcus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...