skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bharat Bhushan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Applied Scanning Probe Methods X
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Scanning Probe Methods X

Bharat Bhushan; Masahiko Tomitori, Harald Fuchs

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24935

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanotribology and Nanomechanics

Bharat Bhushan

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary material from "Water condensation and transport on bioinspired triangular patterns with heterogeneous wettability at a low temperature"

Dong Song ; Bharat Bhushan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.4318601 ; Related DOI: 10.1098/rsta.2018.0335

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monomeric banana lectin at acidic pH overrules conformational stability of its native dimeric form

Khan, Javed M ; Qadeer, Atiyatul ; Ahmad, Ejaz ; Ashraf, Raghib ; Bhushan, Bharat ; Chaturvedi, Sumit K ; Rabbani, Gulam ; Khan, Rizwan H

PloS one, 2013, Vol.8(4), pp.e62428 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23638080 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062428

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioadhesion: a review of concepts and applications

Palacio, Manuel L. B. ; Bhushan, Bharat

Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 28 May 2012, Vol.370(1967), pp.2321-2347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364503X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory, fabrication and applications of microfluidic and nanofluidic biosensors

Prakash, Shaurya ; Pinti, Marie ; Bhushan, Bharat

Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 28 May 2012, Vol.370(1967), pp.2269-2303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364503X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Micro-, Nano- and Hierarchical Structures for Superhydrophobicity, Self-Cleaning and Low Adhesion

Bhushan, Bharat ; Jung, Yong Chae ; Koch, Kerstin

Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 13 May 2009, Vol.367(1894), pp.1631-1672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364503X ; DOI: 10.1098/rsta.2009.0014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale effects and capillary interactions in functional biomimetic surfaces for energy conversion and green engineering

Nosonovsky, Michael ; Bhushan, Bharat

Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences, 28 April 2009, Vol.367(1893), pp.1511-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-503X ; PMID: 19324721 Version:1 ; DOI: 10.1098/rsta.2009.0008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomimetics: lessons from nature--an overview

Bhushan, Bharat

Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences, 28 April 2009, Vol.367(1893), pp.1445-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-503X ; PMID: 19324719 Version:1 ; DOI: 10.1098/rsta.2009.0011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shark-skin surfaces for fluid-drag reduction in turbulent flow: a review

Dean, Brian ; Bhushan, Bharat

Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 28 October 2010, Vol.368(1929), pp.4775-4806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364503X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ImmunoFET feasibility in physiological salt environments

Casal, Patricia ; Wen, Xuejin ; Gupta, Samit ; Nicholson, Theodore ; Wang, Yuji ; Theiss, Andrew ; Bhushan, Bharat ; Brillson, Leonard ; Lu, Wu ; Lee, Stephen C.

Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 28 May 2012, Vol.370(1967), pp.2474-2488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364503X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrophilic_triangle from Water condensation and transport on bioinspired triangular patterns with heterogeneous wettability at a low temperature

Dong Song ; Bharat Bhushan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7403897.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7403897

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrophilic_triangle from Water condensation and transport on bioinspired triangular patterns with heterogeneous wettability at a low temperature

Dong Song ; Bharat Bhushan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7403897

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superhydrophilic_triangle from Water condensation and transport on bioinspired triangular patterns with heterogeneous wettability at a low temperature

Dong Song ; Bharat Bhushan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7403894.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7403894

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superhydrophilic_triangle from Water condensation and transport on bioinspired triangular patterns with heterogeneous wettability at a low temperature

Dong Song ; Bharat Bhushan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7403894

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrophobic_rectangle from Water condensation and transport on bioinspired triangular patterns with heterogeneous wettability at a low temperature

Dong Song ; Bharat Bhushan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7403891

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrophobic_rectangle from Water condensation and transport on bioinspired triangular patterns with heterogeneous wettability at a low temperature

Dong Song ; Bharat Bhushan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7403891.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7403891

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrophobic_triangle from Water condensation and transport on bioinspired triangular patterns with heterogeneous wettability at a low temperature

Dong Song ; Bharat Bhushan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7403903.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7403903

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrophobic_triangle from Water condensation and transport on bioinspired triangular patterns with heterogeneous wettability at a low temperature

Dong Song ; Bharat Bhushan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7403903

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary material from "Water condensation and transport on bioinspired triangular patterns with heterogeneous wettability at a low temperature"

Dong Song ; Bharat Bhushan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.4318601.V1 ; Related DOI: 10.1098/rsta.2018.0335 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.4318601

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2005  (5)
 3. 2006đến2007  (4)
 4. 2008đến2010  (14)
 5. Sau 2010  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (14)
 2. Bài báo  (9)
 3. Sáng chế  (6)
 4. Bình xét khoa học  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (4)
 2. Q - Science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bharat Bhushan
 2. Bhushan, Bharat
 3. Bhushan, B
 4. Dong Song
 5. Avouris, Phaedon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...