skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Tác giả/ người sáng tác: Berridge, Geoff xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

Berridge, G R ; Lloyd, Lorna; Barder, Brian (Editor) ; Pope, Laurence E (Editor) ; Rana, Kishan S (Editor)

ISBN: 9780230302990 ; ISBN: 0230302998 ; E-ISBN: 9781137017611 ; E-ISBN: 1137017619 ; DOI: 10.1057/9781137017611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Counter-Revolution in Diplomacy and Other Essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Counter-Revolution in Diplomacy and Other Essays

Berridge, Geoff

ISBN10: 0230291856 ; ISBN13: 9780230291850 ; E-ISBN10: 023030902X ; E-ISBN13: 9780230309029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Diplomacy : Theory and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy : Theory and Practice

Berridge, G. R.

E-ISBN: 9780230379275 E-ISBN: 0230379273 DOI: 10.1057/9780230379275 ISBN: 9781403993106 ISBN: 9781403993113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...