skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Transporting xóa Tác giả/ người sáng tác: Benno Steiner xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

dispositivo de pressionamento para um tubo de fundição no gargalo de um recipente metalúrgico

Benno Steiner ; Jean-Daniel Cousin ; Werner Keller

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

unidade refratária para uma porta deslizante e porta deslizante

Benno Steiner ; Werner Keller

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

placa de fechamento e fechamento deslizante para o vazamento de um recipiente para metal fundido

Benno Steiner ; Urs Truttmann ; Werner Keller

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

bocal de vazamento

Benno Steiner ; Christoph Eglsaer ; Wilhelm Janko

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

unidade refratária para uma porta deslizante no bico de um recipiente para metal fundido

Benno Steiner ; Werner Keller

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

placa de fechamento e fechamento deslizante para o vazamento de um recipiente para metal fundido

Benno Steiner ; Urs Truttmann ; Werner Keller

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

placa de fechamento e um fechamento deslisante em vertedor de um recipiente que contém metal fundido

Benno Steiner ; Reinhard Ehrengruber

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

dispositivo para fixar um bloco de poço e bloco de poço

Angelo Zingre ; Benno Steiner ; Harry Amsler

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

fechamento deslizante para um recipiente que contém metal fundido

Benno Steiner ; Urs Truttmann ; Werner Keller

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

fechamento deslizante sobre o bico de um recipiente contendo metal derretido e método para colocar placas de fechamento no fechamento deslizante

Benno Steiner ; Jean-Daniel Cousin ; Rebecca Gisler

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...