skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Beck, Thorsten xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance In Africa - Achievements And Challenges

Beck, Thorsten ; Fuchs, Michael ; Uy, Marilou

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-5020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banking in Africa

Beck, Thorsten ; Cull, Robert

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-6684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Finance Work for Africa

Honohan, Patrick ; Beck, Thorsten

ISBN: 9780821369098 ; ISBN: 0821369091 ; E-ISBN: 9780821369104 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-6909-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...