skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Beciu, Camelia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIGRATIA FORTEI DE MUNCA ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE. REDEFINIREA MEDIATICA A UNEI PROBLEME PUBLICE

Beciu, Camelia ; Lazar, Mirela

Revista Romana de Sociologie, 2014, Vol.25(3/4), pp.233-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12249262

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REPREZENTSRI DISCURSIVE ALE MIGRANTILOR ÎN TALK-SHOW-URILE POLITICE DIN ROMÂNIA*/DISCURSIVE REPRESENTATIONS OF MIGRANTS IN POLITICAL TALK-SHOWS IN ROMANIA

Beciu, Camelia

Revista Romana de Sociologie, 2013, pp.41-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12249262 ; E-ISSN: 23928549

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"AICI" SI "ACOLO". STRATEGII IDENTITARE ÎN DEZBATERILE DESPRE MIGRATIA FORTEI DE MUNCA/"HERE" AND "THERE". IDENTITARIAN STRATEGIES IN PUBLIC DEBATES ON LABOR MIGRATION

Beciu, Camelia

Revista Romana de Sociologie, 2013, Vol.24(5/6), pp.369-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12249262

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beciu, Camelia
  2. Lazar, Mirela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...