skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Chủ đề: Physics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bazzi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rivista

Bazzi

Il Nuovo Cimento (1877-1894), 1882, Vol.11(1), pp.253-282

E-ISSN: 1827-6121 ; DOI: 10.1007/BF02737195

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pasquini, E.
  2. Ercouni, G.
  3. Bazzi
  4. Amerio, A.
  5. Ercolini, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...