skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa Tác giả/ người sáng tác: Basso, Gaetano xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computerization and Immigration: Theory and Evidence from the United States

Basso, Gaetano ; Peri, Giovanni ; Rahman, Ahmed

NBER Working Paper Series, Oct 2017, p.23935

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w23935

Toàn văn không sẵn có

2
The association between immigration and labor market outcomes in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association between immigration and labor market outcomes in the United States

Basso, Gaetano; Peri, Giovanni

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Association between Immigration and Labor Market Outcomes in the United States

Basso, Gaetano ; Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2015

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, Labor Market Dynamics and Adjustment to Shocks in the Euro Area

Basso, Gaetano ; D'Amuri, Francesco ; Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computerization and Immigration: Theory and Evidence from the United States

Basso, Gaetano ; Peri, Giovanni ; Rahman, Ahmed

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, labor market dynamics and adjustment to shocks in the Euro Area

Basso, Gaetano ; D'Amuri, Francesco ; Peri, Giovanni

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, Labor Market Dynamics and Adjustment to Shocks in the Euro Area

Basso, Gaetano ; D'Amuri, Francesco ; Peri, Giovanni

NBER Working Paper Series, Sep 2018, p.25091

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w25091

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, Labor Market Dynamics and Adjustment to Shocks in the Euro Area

Basso, Gaetano ; D'Amuri, Francesco ; Peri, Giovanni

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Tài nguyên văn bản  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Basso, Gaetano
 2. Peri, Giovanni
 3. D'Amuri, Francesco
 4. Rahman, Ahmed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...