skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Badini, C. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface engineering and chemical characterization in ion-nitrided titanium and titanium alloys

Bacci, T. ; Pradelli, G. ; Tesi, B. ; Gianoglio, C. ; Badini, C.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(10), pp.4309-4314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00581089

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of precipitation hardening in SiC whisker-reinforced 6061 aluminium alloy

Badini, C. ; Marino, F. ; Tomasi, A.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(23), pp.6279-6287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02387805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution equilibria of iron and nickel in two phase fields of the Fe-Ni-B system

Gianoglio, C. ; Badini, C.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(12), pp.4331-4334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01106551

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preferential distribution of chromium and nickel in the borided layer obtained on synthetic Fe-Cr-Ni alloys

Badini, C. ; Gianoglio, C. ; Pradelli, G.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(5), pp.1721-1729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01114731

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SiC whiskers-aluminium 6061 composite: microstructure and mechanical characteristic anisotropy

Badini, C.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(5), pp.2607-2614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00638066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfacial reactions in a Ti-6Al-4V based composite: role of the TiB 2 coating

Ferraris, M. ; Badini, C. ; Marino, F. ; Marchetti, F. ; Girardi, S.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(7), pp.1983-1987 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00595773

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal stability of interfaces in Ti-6Al-4V reinforced by SiC Sigma fibres

Badini, C. ; Ferraris, M. ; Marchetti, F.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(18), pp.4840-4846 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356531

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preferred orientation of boride crystals in the borided layers: a quantitative method of evaluation

Badini, C. ; Mazza, D.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(9), pp.3061-3066 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00551274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (2)
 2. 1988đến1989  (1)
 3. 1990đến1990  (2)
 4. 1991đến1993  (2)
 5. Sau 1993  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Badini, C
 2. Gianoglio, C
 3. Ferraris, M
 4. Marchetti, F
 5. Marino, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...