skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Ayache, Nicholas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Image-based modeling of tumor growth in patients with glioma
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image-based modeling of tumor growth in patients with glioma

Menze, B H ; Stretton, Erin ; Konukoglu, Ender ; Ayache, Nicholas

Optimal control in image processing

Toàn văn sẵn có

2
A Generative Approach for Image-Based Modeling of Tumor Growth
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Generative Approach for Image-Based Modeling of Tumor Growth

Menze, Bjoern H ; Van Leemput, Koen ; Konukoglu, Ender ; Weber, Marc-André ; Ayache, Nicholas ; Golland, Polina

LNCS, Information Processing in Medical Imaging, pp.735-747

Toàn văn sẵn có

3
Personalization of Reaction-Diffusion Tumor Growth Models in MR Images: Application to Brain Gliomas Characterization and Radiotherapy Planning
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personalization of Reaction-Diffusion Tumor Growth Models in MR Images: Application to Brain Gliomas Characterization and Radiotherapy Planning

Konukoglu, Ender ; Clatz, Olivier ; Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas

Chapman & Hall/CRC Mathematical & Computational Biology, Multiscale Cancer Modeling

Toàn văn sẵn có

4
Asclepios: a Research Project-Team at INRIA for the Analysis and Simulation of Biomedical Images
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asclepios: a Research Project-Team at INRIA for the Analysis and Simulation of Biomedical Images

Ayache, Nicholas ; Clatz, Olivier ; Delingette, Hervé ; Malandain, Grégoire ; Pennec, Xavier ; Sermesant, Maxime

From semantics to computer science: essays in honor of Gilles Kahn, pp.415-436

DOI: 10.1017/CBO9780511770524.019

Toàn văn sẵn có

5
Soft Tissue Modeling for Surgery Simulation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Tissue Modeling for Surgery Simulation

Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas

Handbook of Numerical Analysis (Ed : Ph. Ciarlet), Computational Models for the Human Body, pp.453-550

DOI: 10.1016/S1570-8659(03)12005-4

Toàn văn sẵn có

6
Computer Vision Applied to 3D Medical Images: Results, Trends and Future Challenges
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Vision Applied to 3D Medical Images: Results, Trends and Future Challenges

Ayache, Nicholas

6th International Symposium on Robotics Research (ISRR'93), pp.545-563

Toàn văn sẵn có

7
Medical Image Tracking
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Tracking

Ayache, Nicholas ; Cohen, Isaac ; Herlin, Isabelle

Active Vision

Toàn văn sẵn có

8
Landmark-based registration using features identified through differential geometry
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landmark-based registration using features identified through differential geometry

Pennec, Xavier ; Ayache, Nicholas ; Thirion, Jean-Philippe

Handbook of Medical Imaging - Processing and Analysis. I, pp.499--513

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (1)
 2. 1993đến1999  (1)
 3. 2000đến2003  (1)
 4. 2004đến2009  (2)
 5. Sau 2009  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ayache, Nicholas
 2. Konukoglu, Ender
 3. Delingette, Hervé
 4. Pennec, Xavier
 5. Clatz, Olivier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...