skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Atlas Ronald M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microorganisms in Our World

Atlas Ronald M.

St. Louis, MO : Mosby-Year Book, c1995. - (576 ATL 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Microbiology

Atlas Ronald M.

Boston,... : Mosby , 1995 - (576 ATL 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for removing organic sulfur from heterocyclic sulfur-containing organic compounds

Atlas Ronald M ; Boron David J ; Deever William R ; Johnson Axel R ; Mcfarland Beverly Lynn ; Meyer Jarold A

Toàn văn sẵn có

4
Biodegradation of Oil on Water Surfaces
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biodegradation of Oil on Water Surfaces

Bartha,Richard ; Atlas,Ronald M; Department Of The Navy Washington D C (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Atlas,Ronald M
  2. Meyer Jarold A
  3. Bartha,Richard
  4. Boron David J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...