skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 449  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anonymous xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 April 2015, Vol.93(4), pp.284-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.100415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum: Quet F, Vlieghe E, Leyer C, Buisson Y, Newton PN, Naphayvong P, et al. Antibiotic prescription behaviours in Lao People's Democratic Republic: a knowledge, attitude and practice survey

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 July 2015, Vol.93(7), pp.512-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.110715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 August 2015, Vol.93(8), pp.588-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.145813e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In this month's Bulletin

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 May 2015, Vol.93(5), pp.285-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.000515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 April 2013, Vol.91(4), pp.240-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.010413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In this month's Bulletin

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 June 2015, Vol.93(6), pp.361-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In this month's Bulletin

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 August 2015, Vol.93(8), pp.513-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2014, Vol.92(9), pp.624-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.010914

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 January 2013, Vol.91(1), pp.4-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.010113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 October 2013, Vol.91(10), pp.720-721 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.011013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2013, Vol.91(3), pp.161-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.010313

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2014, Vol.92(3), pp.156-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.010314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2013, Vol.91(12), pp.900-901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.011213

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 May 2013, Vol.91(5), pp.316-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.010513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influenza enigma

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 April 2012, Vol.90(4), pp.250-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862012000400005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making WHO recommendations more responsive

Shetty, Priya;

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2014, Vol.92(11), pp.778-779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.021114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 June 2013, Vol.91(6), pp.392-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.010613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2015, Vol.93(3), pp.136-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.010315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 August 2013, Vol.91(8), pp.547-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.010813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2013, Vol.91(9), pp.624-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.010913

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 449  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (448)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (66)
 2. 2003đến2005  (132)
 3. 2006đến2008  (89)
 4. 2009đến2012  (109)
 5. Sau 2012  (53)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. National Library of Medicine
 3. Fleck, Fiona
 4. Bulletin, Bulletin
 5. Jurberg, Claudia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...