skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.508  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anonymous xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMIRATES TO LAUNCH DUBAI-KABUL FLIGHT

Anonymous;

Pakistan & Gulf Economist, Sept 29, 2013, Vol.32(39)

ISSN: 0253-1941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health round-up

Anonymous

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Aug 2012, Vol.90(8), pp.636-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.010812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAINING FOR LOCAL STORYTELLERS

Anonymous

PDN ; Photo District News, Aug 2012, Vol.32(8), p.104

ISSN: 15430294

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Troop drawdown turns sustainment leaders' focus to property accountability.(HEADLINES)

Anonymous;

Army Sustainment, July-August, 2012, Vol.44(4), p.67(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2153-5973

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' Retrospective

Nilsen, Alleen ; Donelson, Kenneth

English Journal, Jan 2012, Vol.101(3), pp.34-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138274 ; E-ISSN: 21618895

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology: Kuwait

Anonymous

The Middle East Journal, Summer 2012, Vol.66(3), pp.517-518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attacks depriving people of urgently needed health care: targeting health care has become a deliberate military strategy. How can the international community make conflict parties respect the rules of war?(News)

Herbermann, Jan Dirk ; Fleck, Fiona

Bulletin of the World Health Organization, Jan, 2017, Vol.95(1), p.6(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; DOI: 10.2471/BLT.17.020117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAKISTAN WEEKLY REVIEW

Anonymous;

Pakistan & Gulf Economist, March 11, 2012, Vol.31(10)

ISSN: 0253-1941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ST REFUND CASES TO BE VERIFIED WITH AFGHAN CUSTOMS

Anonymous;

Pakistan & Gulf Economist, Jan 26, 2014, Vol.33(3)

ISSN: 0253-1941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jack Daniels Coffin

Anonymous

Pharos International, Summer 2014, Vol.80(2), p.48

ISSN: 09533567

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOKEN VEHICLE TAX: KPK IRKED BY OTHER PROVINCES' ROLE

_

Pakistan & Gulf Economist, April 5, 2015, Vol.34(13)

ISSN: 0253-1941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

XS Sights partners with Khyber.(Industry news)

Anonymous;

Shooting Industry, August, 2012, Vol.57(8), p.12(1)

ISSN: 0037-4148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology: Afghanistan

Anonymous

The Middle East Journal, Autumn 2014, Vol.68(4), pp.607-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processor cuts packaging line downtime

Anonymous

Food Engineering, Jan 2018, Vol.90(1), p.114

ISSN: 15222292 ; E-ISSN: 19374429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUPREME AUDIT OFFICE (SAO) OF AFGHANISTAN CONDUCTS TRAINING

Anonymous

International Journal of Government Auditing, Autumn 2016, Vol.43(4), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00470724

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CORRECTIONS

Anonymous

The Middle East Journal, Summer 2014, Vol.68(3), p.496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology: Afghanistan

Anonymous

The Middle East Journal, Spring 2018, Vol.72(2), pp.292-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LETTER FROM THE ADVISORY BOARD

Anonymous

Journal of International Affairs, Spring/Summer 2018, Vol.71(2), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pakistan's Power loom units in critical condition need prompt attention: Mian Zahid Hussain

Anonymous

Pakistan & Gulf Economist, Apr 15, 2018, Vol.37(15), pp.67-68

ISSN: 02531941 ; E-ISSN: 16050002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landmines and cluster bombs.(Brief Article)(Editorial)

Anonymous;

The Lancet, Jan 26, 2002, Vol.359(9303), p.273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.508  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (253)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (29)
 2. 1996đến2001  (94)
 3. 2002đến2007  (282)
 4. 2008đến2014  (777)
 5. Sau 2014  (326)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.460)
 2. French  (62)
 3. Portuguese  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. National Library of Medicine
 3. CNS
 4. World Health Organization
 5. Mass, Warren

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...