skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26.046  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anonymous xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Anonymous;

Public Relations Review, 1993, Vol.19, pp.104-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/0363-8111(93)90196-J

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Anonymous

Charter, Mar 2008, Vol.79(2), p.10

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying of peers intensifies as health bill deadline draws near

Anonymous;

Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 01 February 2012, Vol.26(22), pp.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570 ; PMID: 27315899 Version:1 ; DOI: 10.7748/ns2012.02.26.22.7.p7424

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student lobbying to screen women at 20

Anonymous;

Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 25 April 2012, Vol.26(34), pp.9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2047-9018 ; PMID: 28075824 Version:1 ; DOI: 10.7748/ns.26.34.9.s11

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RCN urged to become more active in political lobbying by members

Anonymous;

Nursing times, 2016, Vol.112(26), pp.5

ISSN: 0954-7762 ; PMID: 27544951 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING LAW IN THE SPOTLIGHT: CHALLENGES AND PROPOSED IMPROVEMENTS: Report of the Task Force on Federal Lobbying Laws Section of Administrative Law and Regulatory Practice American Bar Association

Fried, Charles ; Gordon, Rebecca H. ; Potter, Trevor ; Sandler, Joseph E. ; Levin, Ronald M.

Administrative Law Review, 1 July 2011, Vol.63(3), pp.419-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018368

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying approaches

Anonymous

LP - Gas, Jul 2015, Vol.75(7), p.32

ISSN: 00247103

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for livelihood

Anonymous

Valuation, Third Quarter 2017, Vol.22(3), p.3

ISSN: 23305886

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDIA LOBBYING TO JOIN APEC

Anonymous

Pakistan & Gulf Economist, Apr 3, 2016, Vol.35(13), pp.90-91

ISSN: 02531941 ; E-ISSN: 16050002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IOSH meets Grayling

Anonymous

The Safety & Health Practitioner, Aug 2011, Vol.29(8), p.29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958479X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Careers: Agony - Chauvinism, lobbying, big bonuses

Anonymous

Third Sector, Apr 1, 2016, p.63

ISSN: 1355-6371

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEW LOBBYING ACT NOW IN FORCE

Anonymous

Accountancy Ireland, Oct 2015, Vol.47(5), p.75

ISSN: 00014699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government stands firm on anti-lobbying line

Anonymous

Utility Week, Sep 6, 2013, p.14

ISSN: 13565532

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public affairs lobbying

Anonymous

Public Relations Review, 1999, Vol.25, pp.78-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; E-ISSN: 18734537

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public affairs lobbying

Anonymous;

Public Relations Review, 1998, Vol.24, pp.83-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/S0363-8111(98)90097-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lobbying landscape and beyond: 15 groups to know

Anonymous;

Nature Medicine, 2008, Vol.14(10), p.1002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; E-ISSN: 1546-170X ; DOI: 10.1038/nm1008-1002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government relations/lobbying

Anonymous;

Public Relations Review, 1997, Vol.23, pp.97-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/S0363-8111(97)90090-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Two-Pronged Control of Natural Resources: Prices and Quantities with Lobbying

Anonymous

Maurice Falk Institute for Economic Research in Israel. Discussion paper series, 2011, Issue 3, pp.1-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03337839

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying on new bill stepped up.(news)(Brief Article)

Anonymous;

Nursing Standard, July 28, 2004, Vol.18(46), p.8(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reputation Survey: Lobbyists - Public faith in lobbying hit by exposes

Anonymous

PR Week, Jul 5, 2013, p.28

ISSN: 0267-6087

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26.046  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.029)
 2. Toàn văn trực tuyến (6.853)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (29)
 2. 1977đến1986  (213)
 3. 1987đến1996  (2.227)
 4. 1997đến2007  (9.348)
 5. Sau 2007  (14.229)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Lobbying  (3.700)
 2. Us  (3.484)
 3. Short Article  (2.244)
 4. Business-Government Relations  (2.183)
 5. Western Europe  (1.977)
 6. Associations  (1.683)
 7. Legislation  (1.460)
 8. Non-Profit Institutions  (1.418)
 9. United Kingdom  (1.327)
 10. Bills  (1.177)
 11. Regulation  (1.120)
 12. International  (717)
 13. Politics  (696)
 14. Europe  (495)
 15. Lobbyists  (462)
 16. Health Care Industry  (442)
 17. Medicare  (138)
 18. Humans  (113)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (26.002)
 2. German  (36)
 3. French  (17)
 4. Spanish  (4)
 5. Portuguese  (1)
 6. Polish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. National Library of Medicine
 3. Draper, M
 4. Hogan, B
 5. Burkholder, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...