skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 226  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anonymous xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going Digital: Advancements in Construction

Anonymous

ENR, Dec 17, 2018, Vol.281(16), p.a8

ISSN: 08919526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Marketing Promotion in association with AudienceScience: Digital

Anonymous

Marketing, Nov 2014, p.27

ISSN: 00253650

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOVIO

Anonymous

Boxoffice, May 2016, Vol.152(5), pp.62-63

ISSN: 00068527

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future market potential for smart garments and e-textiles - 2015 edition: INFLUENTIAL TECHNOLOGY TRENDS

Anonymous

just - style, Oct 2015, pp.34-39

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT Analytics in Action Awards: Category Winner - Not-for-profit - Cheshire Fire and Rescue

Anonymous

Management Today, Jul 2014, p.54

ISSN: 00251925

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAP Acquisition Pays Dividends for Sybase

Anonymous

Waters, Aug 2012, p.50

ISSN: 1068-5863

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SQL Server Link Allows Automatic Gathering of Blender Material-Use Data

Anonymous

Plastics Technology, Jan 2015, Vol.61(1), p.73

ISSN: 00321257 ; E-ISSN: 21697566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From clipboards to CMMS, maintenance is now a snap

Anonymous

Food Engineering, Jan 2014, Vol.86(1), p.154

ISSN: 15222292 ; E-ISSN: 19374429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delivering and measuring business change with BPM

Anonymous

Computer Weekly, Dec 15-Dec 21, 2009, pp.18-19

ISSN: 00104787

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get-at-able storage

Anonymous

Management Services, Mar 2003, Vol.47(3), pp.22-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03076768

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why bother with procedure?

Anonymous

Computer Weekly, Dec 16-Dec 22, 2008, p.14

ISSN: 00104787

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Db2 Performance: Q&A With Craig S. Mullins

Anonymous

Big Data Quarterly, Spring 2019, Vol.5(1), p.22

ISSN: 23767383

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud-Based Home Management Market Set for Growth

Anonymous

Air Conditioning, Heating & Refrigeration News, Jun 9, 2014, Vol.252(6), p.1,14

ISSN: 00022276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should you use a database or a spreadsheet?

Anonymous

Journal of Accountancy, Jan 1999, Vol.187(1), pp.64-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218448 ; E-ISSN: 19450729

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADVICE FROM THE FIELD...

Anonymous

Hospitals & Health Networks, Apr 2012, Vol.86(4), p.23

ISSN: 10688838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chicago Signs TLC for System

Anonymous

Library Journal, Aug 2005, Vol.130(13), p.26

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banks hampered by lack of customer data, study finds

Anonymous

Bank Systems & Technology, Jan 2002, Vol.39(1), p.10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10459472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acunu: A DIY Option for Cassandra

Anonymous

Information Today, May 2013, Vol.30(5), p.29

ISSN: 87556286 ; E-ISSN: 21690340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific Control Laboratories Implements New Information Managment Software

Anonymous

Products Finishing, May 2018, Vol.82(8), p.10

ISSN: 00329940

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive software gets boost from MarkLogic

Anonymous

KM World, Jun 2011, Vol.20(6), p.20

ISSN: 10998284

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 226  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (60)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (15)
 2. 1995đến2000  (55)
 3. 2001đến2006  (68)
 4. 2007đến2013  (51)
 5. Sau 2013  (37)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (170)
 2. Tin tức  (47)
 3. Bình xét khoa học  (9)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. National Library of Medicine
 3. Felix, Kathie
 4. [Unknown]
 5. Metzner, Barney

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...