skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tác giả/ người sáng tác: Anelia Pavlova, Annael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Flower of Childhood, 2014 (oil on Belgian linen)
The Flower of Childhood, 2014 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Flower of Childhood, 2014 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

2
A Child is born, 2013 (oil on Belgian linen)
A Child is born, 2013 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Child is born, 2013 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

3
Poiesis-III: Religion, 2015 (oil on Belgian linen)
Poiesis-III: Religion, 2015 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poiesis-III: Religion, 2015 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

4
Poiesis-II: Science, 2014 (oil on Belgian linen)
Poiesis-II: Science, 2014 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poiesis-II: Science, 2014 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

5
Poiesis-I: Art, 2014 (oil on Belgian linen)
Poiesis-I: Art, 2014 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poiesis-I: Art, 2014 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

6
Laudabo te Domine in aeternum, 2012 (oil on Belgian linen)
Laudabo te Domine in aeternum, 2012 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laudabo te Domine in aeternum, 2012 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

7
Daydream - after the music of Max Reger, 2014 (oil on Belgian linen)
Daydream - after the music of Max Reger, 2014 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daydream - after the music of Max Reger, 2014 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

8
The Fruits of the Soul II - after the music of S.L. Weiss, 2012 (oil on Belgian linen)
The Fruits of the Soul II - after the music of S.L. Weiss, 2012 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fruits of the Soul II - after the music of S.L. Weiss, 2012 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

9
Song of the Goddess Natura - after the music of Max Reger, 2013 (oil on Belgian linen)
Song of the Goddess Natura - after the music of Max Reger, 2013 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Song of the Goddess Natura - after the music of Max Reger, 2013 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

10
The Angel of Power, 2010 (oil and gold leaf on Belgian linen)
The Angel of Power, 2010 (oil and gold leaf on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Angel of Power, 2010 (oil and gold leaf on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

11
The Angel of Love, 2010 (oil and gold leaf on Belgian linen)
The Angel of Love, 2010 (oil and gold leaf on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Angel of Love, 2010 (oil and gold leaf on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

12
The Angel of Justice, 2010 (oil and gold leaf on Belgian linen)
The Angel of Justice, 2010 (oil and gold leaf on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Angel of Justice, 2010 (oil and gold leaf on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

13
Dance of the Muses, 2009 (oil on Belgian linen)
Dance of the Muses, 2009 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dance of the Muses, 2009 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

14
The white hibiscus, 2009 (oil on Belgian linen)
The white hibiscus, 2009 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The white hibiscus, 2009 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

15
The flowers of little Ida, 2008 (oil on Belgian linen)
The flowers of little Ida, 2008 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The flowers of little Ida, 2008 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

16
The Angel of Life, 2009 (oil and gold leaf on Belgian linen)
The Angel of Life, 2009 (oil and gold leaf on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Angel of Life, 2009 (oil and gold leaf on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

17
Madrigal, 2007 (oil on Belgian linen)
Madrigal, 2007 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Madrigal, 2007 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

18
Aries, 2007 (oil on Belgian linen)
Aries, 2007 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aries, 2007 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

19
Meditations on the Holy Trinity - after the music of Olivier Messiaen, 2007, (oil on Belgian linen)
Meditations on the Holy Trinity - after the music of Olivier Messiaen, 2007, (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meditations on the Holy Trinity - after the music of Olivier Messiaen, 2007, (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

20
Pisces, 2006 (oil on Belgian linen)
Pisces, 2006 (oil on Belgian linen)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pisces, 2006 (oil on Belgian linen)

Anelia Pavlova, Annael

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (12)
 2. 2007đến2008  (6)
 3. 2009đến2011  (9)
 4. 2012đến2014  (8)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Balhandled  (31)
 2. Classical  (27)
 3. Music  (27)
 4. Astrology  (12)
 5. Virtue  (12)
 6. Zodiac  (12)
 7. Classical Music  (12)
 8. Angels  (9)
 9. Spiritual  (9)
 10. Christian  (9)
 11. Christian Art  (8)
 12. Angel  (8)
 13. Flowers  (7)
 14. Testament  (7)
 15. Instrument  (6)
 16. Reger  (6)
 17. Flower  (6)
 18. Wings  (6)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anelia Pavlova, Annael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...