skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Norwegian Open Research Archives (NORA) xóa Chủ đề: Diet xóa Cơ sở dữ liệu: BioMed Central xóa Tác giả/ người sáng tác: Andersen, Lene F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of energy and dietary intake estimates from a food frequency questionnaire using independent energy expenditure measurement and weighed food records

Carlsen, Monica ; Lillegaard, Inger ; Karlsen, Anette ; Blomhoff, Rune ; Drevon, Christian ; Andersen, Lene

Nutrition Journal, 2010, Vol.9, p.37 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1475-2891-9-37

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intakes of culinary herbs and spices from a food frequency questionnaire evaluated against 28-days estimated records

Carlsen, Monica H ; Blomhoff, Rune ; Andersen, Lene F

Nutrition Journal, 2011, Vol.10, p.50-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1475-2891 ; DOI: 10.1186/1475-2891-10-50 ; PMCID: 3116467 ; PMID: 21575177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blomhoff, R.
  2. Carlsen, M.H.
  3. Carlsen, Monica
  4. Andersen Lene F
  5. Andersen, Lene F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...