skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of International Law xóa Tác giả/ người sáng tác: Alfredsson, Gudmundur xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anne Torekoven Strøm, redaktør, Kvenene - en glemt minoritiet?. Informasjonsavdelningen, Universitetet i Tromsø (The Kveni - A Forgotten Minority?, Editor Anne Torekoven Strøm, the Information Office, the University of Tromsø), Tromsø, 1995, iv + 58 pages

Alfredsson, Gudmundur

Nordic Journal of International Law, 1996, Vol.65(1), pp.149-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181096X00138

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fourth Session of the Working Group on Indigenous Populations

Alfredsson, Gudmundur

Nordic Journal of International Law, 1986, Vol.55(1-2), pp.22-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181086X00247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and the Environment

Alfredsson, Gudmundur ; Ovsiouk, Alexander

Nordic Journal of International Law, 1991, Vol.60(1), pp.19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181091X00205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and the Environment

Ovsiouk, Alexander ; Alfredsson, Gudmundur

Nordic Journal of International Law, 1991, Vol.60(2), pp.19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181091X00052

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alfredsson, Gudmundur
  2. Ovsiouk, Alexander
  3. Alfredsson, G.
  4. Ovsiouk, A.

theo chủ đề:

  1. Law

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...