skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: feringgi xóa Tác giả/ người sáng tác: Alfredo Cunha xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacia - Visita dos Reis da Su&#233;cia<br>Diplomacy - Visit the Kings of Sweden
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita dos Reis da Suécia
Diplomacy - Visit the Kings of Sweden

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

2
Diplomacia - Visita dos Reis de Espanha<br>Diplomacy - Visit of the Kings of Spain
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita dos Reis de Espanha
Diplomacy - Visit of the Kings of Spain

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

3
Diplomacia - Visita oficial dos Reis de Espanha<br>Diplomacy - Official visit of the Kings of Spain
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita oficial dos Reis de Espanha
Diplomacy - Official visit of the Kings of Spain

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

4
Diplomacia - Pinto Balsem&#227;o recebe Calvo Sotelo em sua casa<br>Diplomacy - Pinto Balsem&#227;o meets Leopoldo Calvo Sotelo
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Pinto Balsemão recebe Calvo Sotelo em sua casa
Diplomacy - Pinto Balsemão meets Leopoldo Calvo Sotelo

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacia - Margarida II da Dinamarca visita Portugal<br>Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Margarida II da Dinamarca visita Portugal
Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacia - Rainha Margarida II da Dinamarca recebe o Corpo Diplom&#225;tico<br>Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark receives the diplomatic corps
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rainha Margarida II da Dinamarca recebe o Corpo Diplomático
Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark receives the diplomatic corps

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

7
Diplomacia - Rainha Margarida II da Dinamarca recebe M&#225;rio Soares em Queluz<br>Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark meets M&#225;rio Soares
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rainha Margarida II da Dinamarca recebe Mário Soares em Queluz
Diplomacy - Queen Margrethe II of Denmark meets Mário Soares

Alfredo Cunha

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alfredo Cunha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...