skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tất cả các phiên bản Aebersold, R. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Estimation of Absolute Protein Quantities of Unlabeled Samples by Selected Reaction Monitoring Mass Spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of Absolute Protein Quantities of Unlabeled Samples by Selected Reaction Monitoring Mass Spectrometry

Ludwig, C. ; Claassen, M. ; Schmidt, A. ; Aebersold, R.

Molecular & Cellular Proteomics, 03/01/2012, Vol.11(3), pp.M111.013987-M111.013987 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M111.013987

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Proteomic cell surface phenotyping of differentiating acute myeloid leukemia cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomic cell surface phenotyping of differentiating acute myeloid leukemia cells

Hofmann, A. ; Gerrits, B. ; Schmidt, A. ; Bock, T. ; Bausch-Fluck, D. ; Aebersold, R. ; Wollscheid, B.

Blood, 09/30/2010, Vol.116(13), pp.e26-e34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; E-ISSN: 1528-0020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood-2010-02-271270

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Absolute quantification of microbial proteomes at different states by directed mass spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absolute quantification of microbial proteomes at different states by directed mass spectrometry

Schmidt, A. ; Beck, M. ; Malmstrom, J. ; Lam, H. ; Claassen, M. ; Campbell, D. ; Aebersold, R.

Molecular Systems Biology, 01/01/2011, Vol.7(1), pp.510-510 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-4292 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/msb.2011.37

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Quantification of mRNA and protein and integration with protein turnover in a bacterium
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantification of mRNA and protein and integration with protein turnover in a bacterium

Maier, T. ; Schmidt, A. ; Guell, M. ; Kuhner, S. ; Gavin, A.-C. ; Aebersold, R. ; Serrano, L.

Molecular Systems Biology, 01/01/2011, Vol.7(1), pp.511-511 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-4292 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/msb.2011.38

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The quantitative proteome of a human cell line
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quantitative proteome of a human cell line

Beck, M. ; Schmidt, A. ; Malmstroem, J. ; Claassen, M. ; Ori, A. ; Szymborska, A. ; Herzog, F. ; Rinner, O. ; Ellenberg, J. ; Aebersold, R.

Molecular Systems Biology, 01/01/2011, Vol.7(1), pp.549-549 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-4292 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/msb.2011.82

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Modularity and hormone sensitivity of the Drosophila melanogaster insulin receptor/target of rapamycin interaction proteome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modularity and hormone sensitivity of the Drosophila melanogaster insulin receptor/target of rapamycin interaction proteome

Glatter, T. ; Schittenhelm, R. B. ; Rinner, O. ; Roguska, K. ; Wepf, A. ; Junger, M. A. ; Kohler, K. ; Jevtov, I. ; Choi, H. ; Schmidt, A. ; Nesvizhskii, A. I. ; Stocker, H. ; Hafen, E. ; Aebersold, R. ; Gstaiger, M.

Molecular Systems Biology, 01/01/2011, Vol.7(1), pp.547-547 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-4292 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/msb.2011.79

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Extensive Mass Spectrometry-based Analysis of the Fission Yeast Proteome: THE SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE PeptideAtlas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extensive Mass Spectrometry-based Analysis of the Fission Yeast Proteome: THE SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE PeptideAtlas

Gunaratne, J. ; Schmidt, A. ; Quandt, A. ; Neo, S. P. ; Sarac, O. S. ; Gracia, T. ; Loguercio, S. ; Ahrne, E. ; Xia, R. L. H. ; Tan, K. H. ; Lossner, C. ; Bahler, J. ; Beyer, A. ; Blackstock, W. ; Aebersold, R.

Molecular & Cellular Proteomics, 06/01/2013, Vol.12(6), pp.1741-1751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M112.023754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Protein Identification False Discovery Rates for Very Large Proteomics Data Sets Generated by Tandem Mass Spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Identification False Discovery Rates for Very Large Proteomics Data Sets Generated by Tandem Mass Spectrometry

Reiter, L. ; Claassen, M. ; Schrimpf, S. P. ; Jovanovic, M. ; Schmidt, A. ; Buhmann, J. M. ; Hengartner, M. O. ; Aebersold, R.

Molecular & Cellular Proteomics, 11/01/2009, Vol.8(11), pp.2405-2417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M900317-MCP200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Analysis of Cell Surface Proteome Changes via Label-free, Quantitative Mass Spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Cell Surface Proteome Changes via Label-free, Quantitative Mass Spectrometry

Schiess, R. ; Mueller, L. N. ; Schmidt, A. ; Mueller, M. ; Wollscheid, B. ; Aebersold, R.

Molecular & Cellular Proteomics, 04/01/2009, Vol.8(4), pp.624-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M800172-MCP200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A
  2. Schmidt, Alexander
  3. Aebersold, R
  4. Aebersold, Ruedi
  5. Claassen, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...