skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Acuto, Michele xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy: Introduction to a Boundary Problem

Kaltofen, Carolin ; Acuto, Michele

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.8-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12621

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Science Diplomacy

Turekian, Vaughan

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.5-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNESCO: Scientific Humanism and its Impact on Multilateral Diplomacy

Singh, J. P.

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.53-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12624

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy, Epistemic Communities, and Practice in Sub‐Saharan Africa

Hornsby, David J. ; Parshotam, Asmita

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.29-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12565

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebalancing the Encounter between Science Diplomacy and International Relations Theory

Kaltofen, Carolin ; Acuto, Michele

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.15-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12620

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientist Diplomats or Diplomat Scientists: Who Makes Science Diplomacy Effective?

Moomaw, William R.

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.78-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12520

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy within Sustainable Development: A SIDS Perspective

Elizabeth Thompson, H.

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.45-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12515

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CITY DIPLOMACY

Acuto, Michele

World Expo, May-Oct 2010, pp.28-29

ISSN: 21573778

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSIRTs and Global Cybersecurity: How Technical Experts Support Science Diplomacy

Tanczer, Leonie Maria ; Brass, Irina ; Carr, Madeline

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.60-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12625

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy and Trust Building: ‘Science China’ in the Arctic

Su, Ping ; Mayer, Maximilian

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.23-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12576

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerating Basic Science in an Intergovernmental Framework: Learning from CERN's Science Diplomacy

Höne, Katharina E. ; Kurbalija, Jovan

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between a Carrot and a Stick: Science Diplomacy and Access to EU Research Funding

Leese, Matthias

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.48-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12546

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Intergovernmental Panel on Climate Change and the Science‐Diplomacy Nexus

Ruffini, Pierre‐Bruno

Global Policy, November 2018, Vol.9, pp.73-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12588

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

City Diplomacy

Acuto, Michele

The SAGE Handbook of Diplomacy

ISBN: 978-1-4739-5913-2

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

City Diplomacy: Towards More Strategic Networking? Learning with WHO Healthy Cities

Acuto, Michele ; Morissette, Mika ; Tsouros, Agis

Global Policy, February 2017, Vol.8(1), pp.14-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; E-ISSN: 1758-5899 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12382

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Politics by Other Means? London, City Diplomacy and the Olympics

Acuto, Michele

The Hague Journal of Diplomacy, 2013, Vol.8(3-4), pp.287-311

ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: 10.1163/1871191X-12341255

Toàn văn không sẵn có

17
Science Diplomacy: Introduction to a Boundary Problem
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy: Introduction to a Boundary Problem

Kaltofen, Carolin ; Acuto, Michele

Global Policy, 11/2018, Vol.9, supplement S3, pp.8-14 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1758-5899.12621

Toàn văn không sẵn có

18
Rebalancing the Encounter between Science Diplomacy and International Relations Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebalancing the Encounter between Science Diplomacy and International Relations Theory

Kaltofen, Carolin ; Acuto, Michele

Global Policy, 11/2018, Vol.9, supplement S3, pp.15-22 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1758-5899.12620

Toàn văn không sẵn có

19
Global Cities, Governance and Diplomacy: The Urban Link
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Cities, Governance and Diplomacy: The Urban Link

Acuto, Michele

ISBN10: 0415660882 ; ISBN13: 9780415660884 ; E-ISBN10: 0203073819 ; E-ISBN13: 9780203073810

Toàn văn không sẵn có

20
World Politics by Other Means? London, City Diplomacy and the Olympics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Politics by Other Means? London, City Diplomacy and the Olympics

Acuto, Michele

The Hague Journal of Diplomacy, 2013, Vol.8(3-4), pp.287-311

E-ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/1871191X-12341255

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (5)
 2. 2011đến2012  (6)
 3. 2013đến2014  (8)
 4. 2015đến2017  (6)
 5. Sau 2017  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (37)
 2. Sách  (5)
 3. Mục từ tham khảo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Acuto, Michele
 2. Acuto, M
 3. Kaltofen, Carolin
 4. Blackstock, Jason
 5. Curtis, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...