skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sách xóa Tất cả các phiên bản OECD iLibrary xóa Tất cả các phiên bản Organisation for Economic Co-Operation and Development xóa Tất cả các phiên bản 経済協力開発機構 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264168008 ; DOI: 10.1787/9789264168008-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Corporate Governance, Value Creation and Growth: The Bridge between Finance and Enterprise
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance, Value Creation and Growth: The Bridge between Finance and Enterprise

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Corporate Governance

ISBN: 9789264179530 ; ISBN: 9264179534 ; E-ISBN: 9789264179547 ; E-ISBN: 9264179542 ; DOI: 10.1787/9789264179547-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Corporate Governance of Company Groups in Latin America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance of Company Groups in Latin America

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Corporate Governance

ISBN: 9789264240124 ; ISBN: 9264240128 ; E-ISBN: 9789264241725 ; E-ISBN: 9789264244597 ; E-ISBN: 9264241728 ; E-ISBN: 926424459X ; DOI: 10.1787/9789264241725-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Methodology for Assessing the Implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology for Assessing the Implementation of the G20/OECD Principles of Corporate Governance

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264269668 ; ISBN: 9264269665 ; E-ISBN: 9789264269965 ; E-ISBN: 9264269967 ; DOI: 10.1787/9789264269965-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264215603 ; ISBN: 9264215603 ; E-ISBN: 9789264215610 ; E-ISBN: 9264215611 ; DOI: 10.1787/9789264215610-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
OECD Investment Policy Reviews: China 2008: Encouraging Responsible Business Conduct
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Investment Policy Reviews: China 2008: Encouraging Responsible Business Conduct

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Investment Policy Reviews

ISBN: 9789264053663 ; ISBN: 9264053662 ; E-ISBN: 9789264053717 ; E-ISBN: 9264053719 ; DOI: 10.1787/9789264053717-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264028630 ; ISBN: 9264028633 ; E-ISBN: 9789264028647 ; E-ISBN: 9264028641 ; DOI: 10.1787/9789264028647-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Corporate Governance: A Survey of OECD Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance: A Survey of OECD Countries

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264106055 ; ISBN: 9264106057 ; E-ISBN: 9789264106079 ; E-ISBN: 9264106073 ; DOI: 10.1787/9789264106079-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 2005

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264119512 ; ISBN: 9264119515 ; E-ISBN: 9789264119529 ; E-ISBN: 9264119523 ; DOI: 10.1787/9789264119529-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Responding to Student Expectations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responding to Student Expectations

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264198241 ; ISBN: 9264198245 ; E-ISBN: 9789264176225 ; E-ISBN: 9264176225 ; DOI: 10.1787/9789264176225-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
National Treatment for Foreign-Controlled Enterprises: 2005 Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Treatment for Foreign-Controlled Enterprises: 2005 Edition

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264012905 ; ISBN: 9264012907 ; E-ISBN: 9789264012912 ; E-ISBN: 9264012915 ; DOI: 10.1787/9789264012912-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Starting Strong II: Early Childhood Education and Care
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starting Strong II: Early Childhood Education and Care

Organisation For Economic Cooperation And Development;; OECD (Corporate Author)

Starting Strong

Series E-ISSN: 2521-6031 ; ISBN: 9789264035454 ; ISBN: 9264035451 ; E-ISBN: 9789264035461 ; E-ISBN: 926403546X ; DOI: 10.1787/9789264035461-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
OECD Investment Policy Reviews: Philippines 2016
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Investment Policy Reviews: Philippines 2016

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Investment Policy Reviews

ISBN: 9789264254503 ; ISBN: 9264254501 ; E-ISBN: 9789264254510 ; E-ISBN: 926425451X ; DOI: 10.1787/9789264254510-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
OECD Territorial Reviews: Switzerland 2002
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Territorial Reviews: Switzerland 2002

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Territorial Reviews

Series E-ISSN: 1990-0759 ; ISBN: 9789264198456 ; ISBN: 9264198458 ; E-ISBN: 9789264160651 ; E-ISBN: 9264160655 ; DOI: 10.1787/9789264160651-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
OECD Environmental Performance Reviews: United States 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Environmental Performance Reviews: United States 2005

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Environmental Performance Reviews

Series E-ISSN: 1990-0090 ; ISBN: 9789264013162 ; ISBN: 9264013164 ; E-ISBN: 9789264013179 ; E-ISBN: 9264013172 ; DOI: 10.1787/9789264013179-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Reviews of National Policies for Education: Chile 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of National Policies for Education: Chile 2004

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

Series E-ISSN: 1990-0198 ; ISBN: 9789264106338 ; ISBN: 9264106332 ; E-ISBN: 9789264106352 ; E-ISBN: 9264106359 ; DOI: 10.1787/9789264106352-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Ageing and Employment Policies/Vieillissement et politiques de l'emploi: Ireland 2006
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing and Employment Policies/Vieillissement et politiques de l'emploi: Ireland 2006

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Ageing and Employment Policies

Series E-ISSN: 1990-1011 ; ISBN: 9789264036222 ; ISBN: 9264036229 ; E-ISBN: 9789264036239 ; E-ISBN: 9264036237 ; DOI: 10.1787/9789264036239-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264012561 ; ISBN: 9264012567 ; E-ISBN: 9789264012578 ; E-ISBN: 9264012575 ; DOI: 10.1787/9789264012578-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
OECD Territorial Reviews: Czech Republic 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Territorial Reviews: Czech Republic 2004

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Territorial Reviews

Series E-ISSN: 1990-0759 ; ISBN: 9789264106390 ; ISBN: 9264106391 ; E-ISBN: 9789264106413 ; E-ISBN: 9264106413 ; DOI: 10.1787/9789264106413-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2005  (5)
  2. 2005đến2007  (6)
  3. 2008đến2011  (2)
  4. 2012đến2015  (4)
  5. Sau 2015  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...