skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: 维普资讯 (Chongqing VIP Information Co.) xóa Tác giả/ người sáng tác: 王成珉 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程研究性学习的探索 - Research-based Learning of the Course:Maoism and the Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程研究性学习的探索 - Research-based Learning of the Course:Maoism and the Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics

刘海滨 ; 王成珉 ; LIU Hai-bin,WANG Cheng-min

连云港师范高等专科学校学报 - Journal of Lianyungang Teachers College, 2010, Issue 3, pp.68-70

ISSN: 1009-7740

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...