skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Đinh, Thị Hà xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương

Đinh, Thị Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11077

Truy cập trực tuyến

2
Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biện pháp quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương

Đinh, Thị Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10785

Truy cập trực tuyến

3
Quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương

Đinh, Thị Hà; Nguyễn Thị Thu Hằng

Đinh, T. H. (2014). Quản lý hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 05050001965; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49562

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...