skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Đỗ Tiến Sâm xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải cách mở cửa ở Vân Nam (Trung Quốc) và quan hệ hợp tác Việt Nam - Vân Nam : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 50

Đặng Ngọc Trâm; Đỗ Tiến Sâm người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2008 - (915.1 ĐA-T 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung - Nga sau chiến tranh lạnh (từ năm 1991- nay) : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 61 50

Hoàng Mai Hương; Đỗ Tiến Sâm người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2008 - (915.1 HO-H 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng tranh chấp chủ quyền tại biển Đông trong những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Hồ Thị Bích Ngọc; Đỗ Tiến Sâm người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (327.164 HO-N 2014)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiến lược phát triển hệ thống vận tải biển của Trung Quốc : Thực trạng và định hướng đến năm 2020: Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Vũ Thị Phương Dung; Đỗ Tiến Sâm người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (327.51 VU-D 2015)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI

Đỗ Tiến Sâm; Titarenko M.L

H. : TĐBK , 2009 - (338.951 TRU 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trung Quốc gia nhập WTO kinh nghiệm với Việt Nam

Đỗ Tiến Sâm

H. : KHXH, 2005 - (382.0951 TRU 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình phát triển Bhutan và tác động quốc tế : Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

Nguyễn Tất Lân; Đỗ Tiến Sâm

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2018 - (327.5498 NG-L 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (2)
 3. 2009đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (5)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...