skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Giáo trình xóa Tác giả/ người sáng tác: Đào Đình Thức xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học. Tập 1

Đào Đình Thức

H. : ĐH & THCN, 1975 - (541 ĐA-T(1) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học. T. 2

Đào Đình Thức

H. : KH và KT , 1980 - (541 ĐA-T(2) 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa lí 1 : nguyên tử và liên kết hóa học: từ lí thuyết đến ứng dụng. Giáo trình dùng cho sinh viên, nghiên cứu sinh,...các trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm, Đại học Bách khoa...

Đào Đình Thức

H. : KHKT, 2002 - (541 ĐA-T(1) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học đại cương. Tập 1, từ lý thuyết đến ứng dụng

Đào Đình Thức

H. : ĐHQGHN, 2007 - H. : ĐHQGHN, 2008 - (540.71 ĐA-T(1) 2007) - (540.71 ĐA-T(1) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Vietnamese  (3)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Đào Đình Thức

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...