skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Y. xóa Năm xuất bản: Sau 2016 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toughening mechanisms of low transformation temperature deposited metals with martensite–austenite dual phases

Wu, Shipin ; Wang, Dongpo ; Di, Xinjie ; Zhang, Zhi ; Feng, Zhongyuan ; Liu, Xiaoqian ; Li, Yezheng ; Meng, Xianqun

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(5), pp.3720-3734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1766-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective laser melting of H13: microstructure and residual stress.(Metals)

Yan, J. J. ; Zheng, D. L. ; Li, H. X. ; Jia, X. ; Sun, J. F. ; Li, Y. L. ; Qian, M.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(20), p.12476(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1380-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superior strength and ductility of 316L stainless steel with heterogeneous lamella structure

Li, Jiansheng ; Cao, Yang ; Gao, Bo ; Li, Yusheng ; Zhu, Yuntian

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(14), pp.10442-10456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2322-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-functional application of oil-infused slippery Al surface: from anti-icing to corrosion resistance

Sun, Jing ; Wang, Cong ; Song, Jinlong ; Huang, Liu ; Sun, Yankui ; Liu, Ziai ; Zhao, Changlin ; Li, Yuxiang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), pp.16099-16109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2760-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of microstructure on thermal stability of ultrafine-grained Cu processed by equal channel angular pressing

Liang, Ningning ; Zhao, Yonghao ; Li, Y. ; Topping, T. ; Zhu, Yuntian ; Valiev, R. ; Lavernia, E.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(18), pp.13173-13185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2548-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formulation of Al–Bi–Sn immiscible alloys versus the solidification behaviors and structures

Jia, Peng ; Li, Yue ; Hu, Xun ; Zhang, Jinyang ; Teng, Xinying ; Zhao, Degang ; Chen, Qifeng ; Zuo, Min ; Liu, Qing ; Yang, Cheng

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.4384-4399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3128-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Nb on improving the impact toughness of Mo-containing low-alloyed steels

Wang, H. ; Somsen, C. ; Li, Y. ; Fries, S. ; Detemple, E. ; Eggeler, G.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(9), pp.7307-7321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03374-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature dependent compressive yield strength model for short fiber reinforced magnesium alloy matrix composites

Shao, Jiaxing ; Li, Weiguo ; Wang, Ruzhuan ; Tao, Yong ; Kou, Haibo ; Deng, Yong ; Zhang, Xianhe ; Li, Ying ; Wang, Xiaorong

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(8), pp.6065-6079 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1980-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core/shell Ni-P@Ni-Co composite with micro-/nanostructure for supercapacitor.(Energy Materials)

Li, Dandan ; Li, Yu ; Xu, Zongying ; Wang, Dawei ; Wang, Tianpeng ; Zhao, Jing ; Zhang, Huaihao

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(5), p.3647(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1776-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved extraction of cobalt and lithium by reductive acid from spent lithium-ion batteries via mechanical activation process

Guo, Yaoguang ; Li, Yaguang ; Lou, Xiaoyi ; Guan, Jie ; Li, Yingshun ; Mai, Xianmin ; Liu, Hu ; Zhao, Cindy ; Wang, Ning ; Yan, Chao ; Gao, Guilan ; Yuan, Hao ; Dai, Jue ; Su, Ruijng ; Guo, Zhanhu

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(19), pp.13790-13800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2229-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlled synthesis of carbon nanofibers over electrolessly plated metal foam catalysts on polyurethane for fuel cell applications.(Chemical Routes to Materials)

Li, Yuexia ; Liu, Zhen ; Jiang, Yangcheng ; Deglee, Ben ; Li, Dazhao ; Zeng, Jianhuang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(1), p.479(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1530-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanocellulose-based magnetic hybrid aerogel for adsorption of heavy metal ions from water.(Polymers)

Wei, Jie ; Yang, Zhixing ; Sun, Yun ; Wang, Changkai ; Fan, Jilong ; Kang, Guoyin ; Zhang, Rong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(8), p.6709(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03322-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel nanosheets of ferrite nanoparticle arrays in carbon matrix from single source precursors: an anode material for lithium-ion batteries

Dou, Qianqian ; Wong, Ka ; Li, Yang ; Ng, Ka

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(6), pp.4456-4466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1848-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of compositionally tunable localized surface plasmon resonances (LSPRs) of a series of indium tin oxide nanocrystals prepared by one-step solvothermal synthesis

Li, Qianwen ; Lei, Shujun ; Li, Yali ; Wang, Yanan ; Zhao, Bing ; Ruan, Weidong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(4), pp.2918-2927 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3050-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing nanostructured silicates on diatomite for Pb(II) and Cd(II) removal

Sun, Lingmin ; Wang, Jinshu ; Wu, Junshu ; Wang, Tianning ; Du, Yucheng ; Li, Yongli ; Li, Hongyi

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(9), pp.6882-6894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03388-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PdCu alloy nanoparticles supported on reduced graphene oxide for electrocatalytic oxidation of methanol

Ye, Huangqing ; Li, Yunming ; Chen, Jiahui ; Sheng, Jiali ; Fu, Xian-Zhu ; Sun, Rong ; Wong, Ching-Ping

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), pp.15871-15881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2759-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Few-layered boron nitride nanosheets as superior adsorbents for the rapid removal of lead ions from water

Liu, Tao ; Li, Yulian ; He, Junyong ; Zhang, Kaisheng ; Hu, Yi ; Chen, Xifan ; Wang, Chengming ; Huang, Xingjiu ; Kong, Lingtao ; Liu, Jinhuai

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(7), pp.5366-5380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-03240-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of Cu content on structure and magnetic properties of Fe–Si–B–P–Cu nanocrystalline alloys

Jia, Xingjie ; Li, Yanhui ; Wu, Licheng ; Zhang, Yan ; Xie, Lei ; Zhang, Wei

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.4400-4408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3131-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionalization of sheet structure MoS 2 with CeO 2 –Co 3 O 4 for efficient photocatalytic hydrogen evolution

Yu, Hai ; Xu, Jing ; Liu, Zeying ; Li, Yanru ; Jin, Zhiliang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(21), pp.15271-15284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2687-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watermelon-like Rh.sub.xS.sub.y@C nanospheres: phase evolution and its influence on the electrocatalytic performance for oxygen reduction reaction.(Chemical Routes to Materials)

Li, Yanjuan ; Li, Nan ; Yan, Xiao ; Li, Xiaotian ; Wang, Runwei ; Zhang, Xiaoting

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(19), p.11402(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1294-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Y
  2. Li, Yang
  3. Li, Yue
  4. Lai, Chunyan
  5. Li, Hongyi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...