skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2016 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Potentialités de l’écotourisme et géotourisme aux provinces de Tantan, Tarfaya et Layoune (Sahara Atlantique marocain)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentialités de l’écotourisme et géotourisme aux provinces de Tantan, Tarfaya et Layoune (Sahara Atlantique marocain)

Amimi, Taha ; Ouhnine, Radouane ; Chao, Jamal ; Elbelrhiti, Hicham ; Koffi, Avy Stéphane

European Scientific Journal, ESJ, 05/31/2017, Vol.13(15), p.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18577881 ; E-ISSN: 18577431 ; DOI: http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n15p133

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of reddening patterns of dune sands — The megabarchans of Al-ghord Lahmar (Khnifiss National Park, South-West of Morocco)

Adnani, Manare ; Azzaoui, Mohammed Amine ; Elbelrhiti, Hicham ; Ahmamou, Mfedal ; Masmoudi, Lhoussaine

Catena, March 2018, Vol.162, pp.230-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0341-8162 ; E-ISSN: 1872-6887 ; DOI: 10.1016/j.catena.2017.11.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote sensing and sig contribution for the identification of the fracturation influence on the drainage network architecture in the High Ziz River basin, Central High Atlas, Morocco

Diani Khadija ; Kacimi Ilias ; Elbelrhiti Hicham ; Zemzami Mahmoud ; Tabyaoui Hassan ; Masmoudi Lhoussaine

Limnological review (Warsaw, Poland), 01 December 2019, Vol.19(4), pp.149-158 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2300-7575 ; DOI: 10.2478/limre-2019-0013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elbelrhiti, Hicham
  2. Masmoudi, Lhoussaine
  3. Amimi, Taha
  4. Azzaoui, Mohammed Amine
  5. Koffi, Avy Stéphane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...