skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Graphical user interfaces (Computer systems) xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Năm xuất bản: 2016đến2017 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Programming Graphical User Interfaces in R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Graphical User Interfaces in R

Lawrence, Michael ; Verzani, John

Chapman & Hall/Crc The R Series

E-ISBN: 9781439856833; ISBN: 9781439856826; ISBN: 9781498787260; ISBN: 9781315373898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aldridge in Action: Building a Visual Digital Interface

Gonzalez, Anita

Theatre Journal, 2016, Vol.68(4), pp.E-1-E-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-2882 ; E-ISSN: 1086-332X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Interfaces for Granular Synthesis of Sound by Fractal Organization

Rhys, Paul

Computer Music Journal, 2016, Vol.40(3), pp.58-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-9267 ; E-ISSN: 1531-5169

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Today is already yesterday: Growing up with the digital revolution

Blunt, Ashley Kalagian

Griffith REVIEW, No. 56, 2017: [168]-173

ISSN: 1839-2954

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Do Display Design and User Characteristics Matter in Animations?: An Empirical Study with Air Traffic Control Displays

Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 2016, Vol.51(1), pp.25-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0317-7173 ; E-ISSN: 1911-9925

Toàn văn không sẵn có

6
Advances in Computers: Advances in Computers 103
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Advances in Computers 103

Memon, Atif M.

Series-ISSN: 0065-2458 ; ISBN10: 0128099410 ; ISBN13: 9780128099414 ; E-ISBN10: 0128051671 ; E-ISBN13: 9780128051672

Toàn văn không sẵn có

7
Advances in Computers: 101
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: 101

Memon, Atif M.

Series-ISSN: 0065-2458 ; ISBN10: 0128051582 ; ISBN13: 9780128051580 ; E-ISBN10: 0128051698 ; E-ISBN13: 9780128051696

Toàn văn không sẵn có

8
Advances in Computers: Volume 102
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 102

Hurson, A. R. ; Goudarzi, Maziar

Series-ISSN: 0065-2458 ; ISBN10: 0128099194 ; ISBN13: 9780128099193 ; E-ISBN10: 012805168X ; E-ISBN13: 9780128051689

Toàn văn không sẵn có

9
Qt5 C++ GUI Programming Cookbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qt5 C++ GUI Programming Cookbook

Eng, Lee Zhi

ISBN10: 1783280271 ; ISBN13: 9781783280278 ; E-ISBN10: 178328028X ; E-ISBN13: 9781783280285

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
JavaFX 9 by Example
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaFX 9 by Example

Dea, Carl ; Grunwald, Gerrit ; Pereda, José ; Phillips, Sean ; Heckler, Mark

ISBN: 9781484219607 ; ISBN: 1484219600 ; E-ISBN: 9781484219614 ; E-ISBN: 1484219619 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-1961-4

Toàn văn không sẵn có

11
Mastering ArcGIS enterprise administration install, configure, and manage ArcGIS enterprise to publish, optimize, and secure GIS services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mastering ArcGIS enterprise administration install, configure, and manage ArcGIS enterprise to publish, optimize, and secure GIS services

Cooper, Chad

E-ISBN 9781788296847 ; E-ISBN 9781788297493

Toàn văn không sẵn có

12
Learning ArcGIS Runtime SDK for .NET
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning ArcGIS Runtime SDK for .NET

Vincent, Ron

ISBN10: 1785885456 ; ISBN13: 9781785885457 ; E-ISBN10: 1785884670 ; E-ISBN13: 9781785884672

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (8)
  2. Bài báo  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...