skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Developing Countries xóa Năm xuất bản: Sau 2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Do African Children Have an Equal Chance? : A Human Opportunity Report for Sub-Saharan Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do African Children Have an Equal Chance? : A Human Opportunity Report for Sub-Saharan Africa

Dabalen, Andrew ; Narayan, Ambar ; Saavedra-Chanduvi, Jaime ; Suarez, Alejandro Hoyos ; Abras, Ana ; Tiwari, Sailesh

Directions in Development--Poverty

Series ISSN: 2014-0120 ; ISBN: 9781464803321 ; ISBN: 1464803323

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Creating Opportunity and Prosperity in East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Opportunity and Prosperity in East Asia

Kim, Jim Yong

Speech at University of Indonesia, Jakarta, May 21, 2015

Toàn văn sẵn có

3
Ending Poverty : How Health and Innovation Can Lead the Way
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ending Poverty : How Health and Innovation Can Lead the Way

Kim, Jim Yong

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Sources of Downward Bias in Measuring Inequality of Opportunity

Lara Ibarra, Gabriel ; Martinez Cruz, Adan L

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

5
Fair Progress? : Economic Mobility Across Generations Around the World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fair Progress? : Economic Mobility Across Generations Around the World

Narayan, Ambar ; Van Der Weide, Roy ; Cojocaru, Alexandru ; Lakner, Christoph ; Redaelli, Silvia ; Mahler, Daniel Gerszon ; Ramasubbaiah, Rakesh Gupta N ; Thewissen, Stefan

Equity and Development

ISBN: 9781464812101 ; ISBN: 1464812101

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conditional cash transfers and the creation of equal opportunities of health for children in low and middle-income countries: a literature review

Rebeca Carmo de Souza Cruz ; Leides Barroso Azevedo de Moura ; Joaquim José Soares Neto

International Journal for Equity in Health, 01 August 2017, Vol.16(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1475-9276 ; DOI: 10.1186/s12939-017-0647-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
World Bank Research Digest, Vol. 10(2)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Research Digest, Vol. 10(2)

World Bank

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5)
 2. Bài báo  (1)
 3. Tài nguyên văn bản  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Narayan, Ambar
 2. Kim, Jim Yong
 3. Tiwari, Sailesh
 4. Cojocaru, Alexandru
 5. Soares Neto, Joaquim José

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...