skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 175.382  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Navarro, Joan ; Andrés, Carmen

Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, 2016, Issue 10, pp.191-201

ISSN: 2253-6655

Toàn văn không sẵn có

2
Lobbying für erneuerbare Energien
Lobbying für erneuerbare Energien
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying für erneuerbare Energien

ISBN3-658-09258-0;ISBN3-658-09259-9

Truy cập trực tuyến

3
Strategic Influence in Legislative Lobbying
Strategic Influence in Legislative Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Influence in Legislative Lobbying

ISBN1-137-52239-9;ISBN1-349-57325-6;ISBN1-137-52240-2

Truy cập trực tuyến

4
Business Lobbying and Trade Governance
Business Lobbying and Trade Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Lobbying and Trade Governance

ISBN1-137-32543-7;ISBN1-349-55530-4;ISBN1-137-32544-5

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

American Economic History: A Dictionary and Chronology

ISBN: 978-1-61069-698-2

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Gale Encyclopedia of U.S. Economic History

ISBN: 978-1-57302-757-1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Holyoke, Thomas T.

Money in American Politics : An Encyclopedia

ISBN: 978-1-4408-5177-3

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Boatright, Robert G.

The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and Society

ISBN: 978-1-4833-8151-0

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Edwards ; Sutherland, Eric, Sara C. A.

The SAGE Encyclopedia of Political Behavior: A-L

ISBN: 978-1-4833-9115-1

Toàn văn không sẵn có

10
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

The Columbia Encyclopedia

ISBN: 9781785397585

Toàn văn không sẵn có

11
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

The Encyclopedia of Sustainable Tourism

ISBN: 9781780641430

Toàn văn không sẵn có

12
LOBBYING
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Soft Corruption: How Unethical Conduct Undermines Good Government and What To Do About It, 4, p.77

ISBN: 9780813586175 ; E-ISBN: 9780813586199 ; E-ISBN: 0813586194

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

The Columbia Encyclopedia

ISBN: 978-1-78539-758-5

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case Study: Trade Association Lobbying

Truy cập trực tuyến

15
Lobbying Hitler: Industrial Associations between Democracy and Dictatorship
Lobbying Hitler: Industrial Associations between Democracy and Dictatorship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Hitler: Industrial Associations between Democracy and Dictatorship

ISBN1-78533-065-9;ISBN1-78533-066-7

Truy cập trực tuyến

16
Indian Lobbying and its Influence in US Decision Making : Post-Cold War (1)
Indian Lobbying and its Influence in US Decision Making : Post-Cold War (1)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian Lobbying and its Influence in US Decision Making : Post-Cold War (1)

ISBN93-86062-12-7;ISBN93-86062-15-1;ISBN93-86062-14-3

Truy cập trực tuyến

17
Revolving Door Lobbying: Public Service, Private Influence, and the Unequal Representation of Interests
Revolving Door Lobbying: Public Service, Private Influence, and the Unequal Representation of Interests
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolving Door Lobbying: Public Service, Private Influence, and the Unequal Representation of Interests

ISBN0-7006-2450-3;ISBN0-7006-2451-1

Truy cập trực tuyến

18
Le mani sulla legge: il lobbying tra free speech e democrazia
Le mani sulla legge: il lobbying tra free speech e democrazia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le mani sulla legge: il lobbying tra free speech e democrazia

ISBN88-6705-611-5

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Canadian Trade Association Lobbying Aligned with Canada’s Paris Agreement Commitments?

Truy cập trực tuyến

20
Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trương, Hồ Hải Từ khóa:

tr. 45-51; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/992

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 175.382  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (23.133)
 2. Toàn văn trực tuyến (61.693)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (171.012)
 2. French  (1.281)
 3. German  (283)
 4. Spanish  (253)
 5. Portuguese  (175)
 6. Chinese  (71)
 7. Russian  (52)
 8. Undetermined  (29)
 9. Norwegian  (22)
 10. Japanese  (22)
 11. Italian  (21)
 12. Swedish  (18)
 13. Korean  (14)
 14. Turkish  (13)
 15. Polish  (11)
 16. Czech  (10)
 17. Bokmål, Norwegian  (6)
 18. Dutch  (6)
 19. Lithuanian  (4)
 20. Romanian  (4)
 21. Slovak  (2)
 22. Hungarian  (2)
 23. Persian  (2)
 24. Danish  (2)
 25. Bengali  (1)
 26. Malay  (1)
 27. Finnish  (1)
 28. Welsh  (1)
 29. Hindi  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Beyers, Jan
 3. Eckhardt, Jappe
 4. De Bruycker, Iskander
 5. Hanegraaff, Marcel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...