skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 452  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kosovar Public Diplomacy

Baliqi, Bekim ; Brovina, Ngadhnjim ; Nuhiu, Fjolle

ILIRIA International Review, 2013, Vol.3(1), pp.167-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the future of innovation diplomacy

Leijten, Jos

European Journal of Futures Research, 2017, Vol.5(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2195-4194 ; E-ISSN: 2195-2248 ; DOI: 10.1007/s40309-017-0122-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary System of German Economic Diplomacy

Roman O. Raynkhardt

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.42(3), pp.225-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy: French Experience

Alexei V. Shestopal ; Nikolay V. Litvak

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.50(5), pp.106-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Science of Diplomacy

T. V. Zonova

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.38(5), pp.44-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy in Power Clash of Civilizations

Alexei I. Podberezkin ; Artem V. Zhukov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.45(6), pp.106-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

School of Energy Diplomacy

V. I. Saligin

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.38(5), pp.186-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Diplomacy of Turkey

Volkan Ozdemir ; Igbal A. Guliyev

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.47(2), pp.101-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological Aspects of Russian Energy Diplomacy

Stanislaw Z. Zhiznin ; Vladimir M. Timokhov

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2016, Vol.48(3), pp.43-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responding to the public health consequences of the Ukraine crisis: an opportunity for global health diplomacy

Mackey, Tim K ; Strathdee, Steffanie A

Journal of the International AIDS Society, January 2015, Vol.18(1), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-2652 ; E-ISSN: 1758-2652 ; DOI: 10.7448/IAS.18.1.19410

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Potential of Economic Diplomacy for Kosovo’s Economic Growth

Salihu, Arben

ILIRIA International Review, 2015, Vol.5(1), pp.287-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-7081 ; E-ISSN: 2365-8592

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The science and culture of memory in Serbian diplomacy

Branislav Pantovic ; Gabriela Michelini

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 01 December 2018, Issue 120, pp.241-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1133-6595 ; E-ISSN: 2013-035X ; DOI: 10.24241/rcai.2018.120.3.241

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic diplomacy, geo-economics and the external strategy of Portugal

Neves, Miguel Santos

Janus.net, 01 May 2017, Vol.8(1), pp.88-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1647-7251 ; E-ISSN: 1647-7251

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Italy System” as a Case of Innovative Economic Diplomacy

Roman O. Raynkhardt

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.45(6), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Benefits and Risks of Digital Diplomacy

Rashica Viona

SEEU Review, 01 December 2018, Vol.13(1), pp.75-89

E-ISSN: 1857-8462 ; DOI: 10.2478/seeur-2018-0008

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fence-Wall diplomacy is a factor for boundary security

I. S. Zonn ; S. S. Zhiltsov

Problemy Postsovetskogo Prostranstva, 01 December 2018, Vol.5(4), pp.351-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2313-8920 ; E-ISSN: 2587-8174 ; DOI: 10.24975/2313-8920-2018-5-4-351-368

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centralized Management For Effective Public Diplomacy: Case of Hasabara

Vitaliy V. Kabernik

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.44(5), pp.72-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational Exchanges in Public Diplomacy: Russian and International Experience

Alexey Dolinkiy

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.35(2), pp.56-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The School of Energy Policy and Diplomacy of MGIMO

Valery I. Salygin

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2015, Vol.43(4), pp.9-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Diplomacy in the Discourse of Global Policy

Ivan Viktorovich Surma

Vestnik MGIMO-Universiteta, 01 January 2014, Vol.39(6), pp.53-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2071-8160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 452  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (395)
 2. Toàn văn trực tuyến (451)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (55)
 2. 2014đến2014  (72)
 3. 2015đến2015  (81)
 4. 2016đến2017  (172)
 5. Sau 2017  (72)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (431)
 2. Portuguese  (133)
 3. Spanish  (95)
 4. French  (14)
 5. Russian  (10)
 6. German  (10)
 7. Turkish  (5)
 8. Chinese  (3)
 9. Romanian  (2)
 10. Czech  (1)
 11. Catalan  (1)
 12. Dutch  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. De Souza Farias, Rogério
 2. Mesquita, Rafael
 3. Urdinez, Francisco
 4. Blanco, Ramon
 5. Dalaqua, Renata

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...