skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 24.000  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology adoption

Corn & Soybean Digest (Online Exclusive), April 16, 2018

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic rigidity and foresight for technology adoption among electric utilities

Shah, Arsalan Nisar ; Palacios, Miguel ; Ruiz, Felipe

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.1233-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic rigidity and foresight for technology adoption among electric utilities

Shah, Arsalan Nisar ; Palacios, Miguel ; Ruiz, Felipe

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.1233-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic rigidity and foresight for technology adoption among electric utilities

Shah, Arsalan Nisar ; Palacios, Miguel ; Ruiz, Felipe

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.1233-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce technology adoption: A Malaysian grocery SME retail sector study

Kurnia, Sherah ; Choudrie, Jyoti ; Mahbubur, Rahim Md ; Alzougool, Basil

Journal of Business Research, September 2015, Vol.68(9), pp.1906-1918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.12.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scenarios of technology adoption towards low-carbon cities

Mohareb, Eugene A. ; Kennedy, Christopher A.

Energy Policy, March, 2014, Vol.66, p.685-693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk preferences, technology adoption and insurance uptake: A framed experiment

Brick, Kerri ; Visser, Martine

Journal of Economic Behavior & Organization, 2015, Vol.118, p.383(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk preferences, technology adoption and insurance uptake: A framed experiment

Brick, Kerri ; Visser, Martine

Journal of Economic Behavior & Organization, 2015, Vol.118, p.383(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing systematic technology adoption with heterogeneous agents

Chen, Huayi ; Ma, Tieju

European Journal of Operational Research, 16 February 2017, Vol.257(1), pp.287-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2016.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The roles of risk and ambiguity in technology adoption

Barham, Bradford L. ; Chavas, Jean - Paul ; Fitz, Dylan ; Salas, Vanessa Rios ; Schechter, Laura

Journal of Economic Behavior & Organization, Jan, 2014, Vol.97, p.204(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNDERSTANDING TECHNOLOGY ADOPTION BEHAVIOR BY OLDER ADULTS.(Report)

Wang, Kenneth Hsiche ; Chen, Gong ; Chen, Houn-Gee

Social Behavior and Personality: An International Journal, 2018, Vol.46(5), p.801(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-2212 ; DOI: 10.2224/sbp.6483

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model of technology adoption by older adults.(Report)

Wang, Kenneth Hsiche ; Chen, Gong ; Chen, Houn - Gee

Social Behavior and Personality: An International Journal, May, 2017, Vol.45(4), p.563(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-2212 ; DOI: 10.2224/sbp.5778

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology adoption with limited foresight and uncertain technological learning

Chen, Huayi ; Ma, Tieju

European Journal of Operational Research, 16 November 2014, Vol.239(1), pp.266-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2014.03.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faculty and Organizational Characteristics Associated With Informatics/Health Information Technology Adoption in DNP Programs

Fulton, Cathy R ; Meek, Julie A ; Walker, Patricia Hinton

Journal of Professional Nursing, July 2014, Vol.30(4), pp.292-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8755-7223 ; E-ISSN: 1532-8481 ; DOI: 10.1016/j.profnurs.2014.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Effects in Energy-Efficient Residential HVAC Technology Adoption

Noonan, Douglas S ; Hsieh, Lin-Han Chiang ; Matisoff, Daniel

Environment and Behavior, May 2013, Vol.45(4), pp.476-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-9165 ; E-ISSN: 1552-390X ; DOI: 10.1177/0013916511421664

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information technology adoption and continuance a longitudinal study of individuals’ behavioral intentions

Sun, Yuan; Jeyaraj, Anand

Information & management : the internat. journal of management processes and systems ; journal of IFIP Users Group, 2013, Vol.50(7), pp. 457-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cost optimal analysis of heat pump technology adoption in residential reference buildings

Aste, Niccolo ; Adhikari, R. S. ; Manfren, Massimiliano

Renewable Energy, Dec, 2013, Vol.60, p.615(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-1481

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporary Protection and Technology Adoption: Evidence from the Napoleonic Blockade †

Juhász, Réka

American Economic Review, 2018, Vol.108(11), pp.3339-3376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.20151730

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On vertical relations and the timing of technology adoption

Alipranti, Maria ; Milliou, Chrysovalantou ; Petrakis, Emmanuel

Journal of Economic Behavior and Organization, December 2015, Vol.120, pp.117-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681 ; E-ISSN: 1879-1751 ; DOI: 10.1016/j.jebo.2015.10.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How family influence, socioemotional wealth, and competitive conditions shape new technology adoption

Souder, David ; Zaheer, Akbar ; Sapienza, Harry ; Ranucci, Rebecca

Strategic Management Journal, September 2017, Vol.38(9), pp.1774-1790 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-2095 ; E-ISSN: 1097-0266 ; DOI: 10.1002/smj.2614

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24.000  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7.881)
 2. Toàn văn trực tuyến (9.387)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (2.690)
 2. 2014đến2014  (3.356)
 3. 2015đến2015  (3.162)
 4. 2016đến2017  (6.933)
 5. Sau 2017  (7.859)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23.729)
 2. Spanish  (76)
 3. Portuguese  (70)
 4. German  (16)
 5. French  (10)
 6. Japanese  (7)
 7. Chinese  (5)
 8. Norwegian  (2)
 9. Russian  (1)
 10. Ukrainian  (1)
 11. Turkish  (1)
 12. Lithuanian  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Oliveira, Tiago
 3. Kassie, Menale
 4. Vavra, Bob
 5. Shiferaw, Bekele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...