skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 116.812  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sự thay đổi nội dung trang web : Luận văn ThS. Máy tính : 624801

Nguyễn Ngọc Khánh; Lê Quang Minh

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ, 2018 - (004.678 NG-K 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Giáo trình phát triển ứng dụng Web
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phát triển ứng dụng Web

Lê Đình Thanh; Nguyễn Việt Anh

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội , 2019 - (004.678 LE-T 2019) - ISBN9786046271888

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

WordPress web design for dummies

Sabin Wilson Lisa

John Wiley & Sons; 2013 - (006.7 SAB 2013)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adobe Creative Cloud design tools all in one

Smith Jennifer Smith Christopher DeHaan Jen Gerantabee Fred

Wiley; 2013 - (005.2 ADO 2013)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu các phương pháp trích rút từ khóa từ trang web và ứng dụng : Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Nguyễn Vũ Chi Loan; Nguyễn Văn Vinh

Hà Nội : ĐHCN 2017 - (005.3 NG-L 2017)

Truy cập trực tuyến

6
CSS3 for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSS3 for dummies

Mueller John

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, INC., [2014]; 2014 - (006.7 MUE 2014) - ISBN9781118441428 (paperback);ISBN1118441427 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Dreamweaver CC for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreamweaver CC for dummies

Warner Janine

Hoboken, New Jersey : For Dummies, a Wiley Brand, [2013]. - (006.78 WAR 2013) - ISBN9781118646144 (paperback);ISBN1118646142 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201

Nguyễn Cao Thế; Nguyễn Đình Việt

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ , 2017 - (004.068 NG-T 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cơ chế đảm bảo chất lượng cho dịch vụ Web kết hợp : Đề tài NCKH.

Võ Đình Hiếu; Phạm Ngọc Hùng

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ , 2015 - (004.678 VO-H 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of perceived web quality on e-marketplace trust: a case of Vietnam : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 16115034

Tran Anh Quan; Mai Anh; Motonari Tanabu

Hà Nội : Trường Đại học Việt Nhật, 2018 - (658.47 TR-Q 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Don't make me think revisited a common sense approach to Web usability

Krug Steve

New Riders Pub; 2014 - (006.7 KRU 2014)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phát triển ứng dụng Web

Lê Đình Thanh; Nguyễn Việt Anh

Đại học quốc gia Hà Nội; 2019 - (004.678 LE T 2019)

Truy cập trực tuyến

13
Redesign your library website
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redesign your library website

Wittmann Stacy Ann; Stam Julianne author

Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, [2016] - (006.7 WIT 2016) - ISBN9781440838569 (paperback : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Professional WordPress : design and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional WordPress : design and development

Williams Brad; Damstra David. author; Stern Hal author

Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, INC., 2013 - (006.78 WIL 2013) - ISBN9781118442272 (pbk.);ISBN111844227X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Google analytics integrations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google analytics integrations

Waisberg Daniel

Indianapolis, IN : Wiley, [2015] - (006.3 WAI 2015) - ISBN9781119053064 (pbk. : alk. paper);ISBN1119053064 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should all firms adapt websites to international audiences?

Bartikowski, Boris ; Singh, Nitish

Journal of Business Research, Mar 2014, p.246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching the Web for conflicting topics: Page and user factors

Salmeron, Ladislao ; Kammerer, Yvonne ; Garcia - Carrion, Pilar

Computers in Human Behavior, Nov, 2013, Vol.29(6), p.2161(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's recognition of advertisements on television and on Web pages

Blades, Mark ; Oates, Caroline ; Li, Shiying

Appetite, March 1, 2013, Vol.62, p.190(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's recognition of advertisements on television and on Web pages.(Report)

Blades, Mark ; Oates, Caroline ; Li, Shiying

Appetite, March 1, 2013, Vol.62, p.190(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obama promises to fix flawed health insurance website.(News)

Webster, Paul

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Nov 19, 2013, Vol.185(17), p.E783(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 116.812  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (15.235)
 2. 2014đến2014  (15.746)
 3. 2015đến2015  (15.249)
 4. 2016đến2017  (35.377)
 5. Sau 2017  (35.205)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (116.130)
 2. Spanish  (152)
 3. Portuguese  (84)
 4. Catalan  (50)
 5. German  (40)
 6. Turkish  (24)
 7. French  (23)
 8. Polish  (14)
 9. Chinese  (12)
 10. Japanese  (8)
 11. Russian  (8)
 12. Vietnamese  (6)
 13. Slovenian  (6)
 14. Dutch  (5)
 15. Korean  (3)
 16. Lithuanian  (2)
 17. Czech  (2)
 18. Norwegian  (2)
 19. Croatian  (2)
 20. Indonesian  (1)
 21. Arabic  (1)
 22. Romanian  (1)
 23. Persian  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Laguardia, Cheryl
 3. Enis, Matt
 4. Bird, Jim
 5. Swoger, Bonnie J. M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...