skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Năm xuất bản: 2013đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of a New Date/Time Standard in Digital Library Metadata

Tarver, Hannah; Texas Digital Library

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Highway-Runoff Databas (HRDB): A data warehouse and preprocessor for the Stochastic Empirical Loading and Dilution Model (SELDM)

Granato, Greg

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SRH-2D (Sedimentation and River Hydraulics - 2D River Flow Modeling

Hogan, Scott

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

WMS and the HY12 Stormwater Model Interface

Jones, Eric ; Smemoe, Chris

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jones, Eric
  2. Smemoe, Chris
  3. Hogan, Scott
  4. Texas Digital Library
  5. Granato, Greg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...